Doenrade, 1 juli 2022

Beste bewoners van de Valderensweg, Kerkstraat en Kluisstraat,

In augustus 2021 hebben wij in de Valderensweg snelheidsmetingen uitgevoerd met een door VVN Participatiepunt (een initiatief van Veilig Verkeer Nederland) ter beschikking gestelde geijkte dopplerradar. Gebleken is dat er zeer hard gereden wordt door de Valderensweg. De bewoners van de Valderensweg hebben hier toen ook een brief over gehad met een vragenlijst die door een aantal bewoners werd ingevuld en geretourneerd.

Met die resultaten in de hand zijn we in overleg gegaan met de gemeente. Er zijn besprekingen geweest en er is een bijeenkomst geweest in de Valderensweg om de situatie ter plekke te bekijken. Recent heeft de gemeente zelf ook metingen uitgevoerd (met de kastjes die een paar weken aan de lantaarnpalen hebben gehangen). Ook uit díe metingen bleek dat maatregelen noodzakelijk zijn (hoogst gemeten snelheid 87km/u). Maar ook in de Kerkstraat hebben die radarkastjes gehangen; ook daar wordt veel te hard gereden (hoogst gemeten snelheid 73km/u).

Deze metingen – uitgevoerd op 3 locaties tegelijk -hebben ook aangetoond dat er slechts weinig sluipverkeer is. Dat betekent dat het de bewoners zelf zijn die te hard rijden (!!).

Er zijn nu maatregelen uitgewerkt in een plan. Basis is dat het stopverbod dat in de Valderensweg geldt aan één zijde van de weg, wordt opgeheven en dat parkeren wordt toegestaan aan beide zijden van de weg (verspringend natuurlijk), doch slechts in aangeduide parkeervakken.

De splitsings/kruisingsvlakken Valderensweg-Wintrakerpaadje en Valderensweg-Kerkstraat-Kluisstraat zullen voorzien worden van een rode coating met daarbij de nodige aanduidingen. De verwachting is dat deze maatregelen tezamen de snelheden omlaag brengen. 2 à 3 Maanden ná implementatie zullen opnieuw metingen worden uitgevoerd om te onderzoeken of de aanpassingen inderdaad voldoende helpen. Indien dat niet het geval is, zal een vervolgtraject in werking worden gezet.

Oók worden er maatregelen getroffen om de verkeerssnelheid op de N276 te verlagen en om de veiligheid te verhogen. Weliswaar is de maximaal toegestane snelheid ter hoogte van Doenrade teruggebracht naar 50km/u, wat al behoorlijk helpt, maar nog steeds wordt er door velen te hard gereden. Om de snelheid aldaar verder te reguleren en om de veiligheid te verhogen zal ter plekke van de bushaltes een komremmer worden aangebracht. Het komt er op neer dat de rijbanen van elkaar gescheiden worden door een vluchtheuvel.

De door gemeente en provincie opgestelde plannen kunnen op 7 juli a.s. bekeken worden in de Gasterie Dobbelsteyn. Het betreft een inloopavond waarbij medewerkers van de gemeente, provincie en een adviesbureau aanwezig zijn. Deze avond begint om 18.00 en eindigt om 21.00. Iedereen kan er naar believen in- en uitlopen en we hopen dan ook dat veel bewoners de plannen komen bekijken, om tekeningen te bekijken (waar o.a. de parkeervakken op zijn aangeduid) en om (kritische) vragen te stellen.

Komen jullie massaal? Het gaat ons allemaal aan!