Datum: 7 februari 2024

Aan: de bewoner(s) van dit pand,

Onderwerp: vervangen hoofdleiding gas en water

Geachte heer, mevrouw,

Enexis en Waterleiding Maatschappij Limburg brengen stroom, gas en water bij u in huis. Dit doen ze via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden zij hun netwerk goed. Daarom gaan beide partijen binnenkort het bestaande water- en gasleidingnet in uw straat/wijk vervangen. Visser & Smit Hanab is de contractpartij die deze werkzaamheden gaat uitvoeren.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?

Wij starten onze werkzaamheden in januari 2024. Momenteel houden wij de volgende volgorde aan.
Ploeg 1:

 • De Gyselaar vanaf huisnummer 47 naar 62 en vanaf huisnummer 61 naar 59;
 • de even zijde van de Vonkstraat;
 • de even zijde van de Gertrudisstraat;
 • de Beckstraat vanaf huisnummer 7 naar 1;
 • de Parallelstraat vanaf huisnummer 77 naar 78. 

Ploeg 2: 

 • De Gyselaar vanaf huisnummer 51 naar 81;
 • de Beckstraat vanaf huisnummer 24 naar 4;
 • op de Parallelstraat de even zijde van de hoek van de Beckstraat tot de Oppevenerweg;
 • de Parallelstraat vanaf huisnummer 86 naar 76
 • de St. Gertrudisstraat

Aaneensluitende aan bovengenoemde straten wordt de waterleiding ook vervangen in de Panhuisstraat, Agnes Huynstraat en de Dr. Poelsstraat.

Aard van de werkzaamheden

De oude hoofdleidingen water en/of gas worden vervangen door een nieuwe hoofdleiding. De huisaansluiting gas/water van uw woning-/pand zal aangesloten worden op deze nieuwe hoofdleiding. Bij deze werkzaamheden moet u er rekening mee houden dat de gas-en/of waterlevering enige tijd wordt onderbroken. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht van onze monteur. Het is ook mogelijk dat uw gas- en/of wateraansluiting in zijn geheel vervangen zal worden. Als dat zo is wordt er een aparte afspraak met u ingepland.

Depot / opslagterrein

Gezien de lange doorlooptijd van deze werkzaamheden is in overleg met onze opdrachtgevers en gemeente gekozen om een depot/opslagterrein in te richten op het grasveld in de Gijzelaar tegenover huisnummer 15/17/19. Het terrein zal afgebakend worden met bouwhekken.

Verkeersmaatregelen

Met uitzondering van De Geijselaar is, om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, ervoor gekozen om de straat af te sluiten voor doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute aangebracht voor doorgaand verkeer.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Wij streven ernaar de sleuven in het trottoir zo snel mogelijk te dichten en de bestrating te herstellen. Als uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Bovenstaande geldt uiteraard alleen in de buurt van de werkstrook. De medewerkers van Visser & Smit Hanab zullen u hierover vooraf op de hoogte stellen.
U heeft altijd toegang tot uw pand via aangebrachte loopschotten en/of stalen rijplaten.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden in uw straat, neem dan contact op met de juiste partij:

 • Enexis: 088-857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
 • WML: 043-3090909 (voor vragen over uw wateraansluiting)
 • Visser & Smit Hanab; uitvoerder Mark de Rooij.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor
uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Patrick Jacobs
Projectleider Visser & Smit Hanab

Ontwerptekening (rode lijn = gas / blauwe lijn = water)