Datum: 12-09-2022

Onderwerp: Werkzaamheden aan het gasnet in uw straat

Geachte bewoner,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we in uw straat aan het gasnet. Namens Enexis voert aannemer J Daniels BV deze werkzaamheden uit.

Graag stellen wij u op de hoogte dat wij woensdag week 37 2022 starten met het vervangen van de hoofdleiding gas en het overzetten van de huisaansluitingen op de nieuwe hoofdleiding. De exacte duur wordt bepaald door de aard en omvang van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zijn uw inrit en toegang tot de woning moeilijk of niet bereikbaar. Het is mogelijk dat hierdoor op enig moment ongemak ontstaat, dit zullen wij te allen tijde tot een minimum beperken. Wij zijn reeds gestart op de Eijkenderweg (rode fase). Wij gaan de Pingerweg tijdelijk afsluiten bij de blauwe fase (zie tekening). We zorgen dat de straat altijd vanaf één kant bereikbaar blijft.

Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze volledig hebben geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust telefonisch contact op met de heer Harm van der Heijden, uitvoerder J Daniels BV.

toelichting staat in webtekst boven de afbeelding