Datum: 31 oktober 2023

Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u weet is er een groot tekort aan woningen in Nederland. De gemeente Beekdaelen wil daarom de komende jaren inzetten op de realisatie van betaalbare woningen voor diverse doelgroepen binnen de gemeente.   

Voor de kern Schimmert is hiervoor de woningbouwontwikkeling Centrumplan III aangewezen. Voor deze locatie is in het verleden (2011) al een bestemmingsplan vastgesteld, genaamd: Centrumplan III – 1e herziening Schimmert. Vanwege ongunstige marktomstandigheden is het plan in het verleden niet verder ontwikkeld. Aangezien er momenteel veel vraag is naar woningen in de kern Schimmert heeft de gemeente besloten deze locatie versneld tot ontwikkeling te brengen. Het oude plan voldeed echter niet aan de eisen van de huidige tijd. Hiervoor is een nieuw plan opgesteld waarbij in het bijzonder veel aandacht is besteed aan de inpassing van water en groen, waardoor het een gezonde en leefbare woonwijk moet worden. 

De woningbouwontwikkeling Centrumplan III zal gerealiseerd worden op de agrarische percelen ten noorden van de Weidestraat, gelegen tussen de Hoofdstraat en de Bekerbaan, in het verlengde van de Pachtdael. De exacte locatie van de ontwikkeling staat aangegeven in de bijgevoegde afbeelding. Op deze locatie zullen 113 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen worden gebouwd. We kunnen ons voorstellen dat u als inwoner van Schimmert vragen heeft over de huidige stand van zaken, de planning en de voortgang. We zouden hier graag over in gesprek gaan met de bewoners, alvorens we de formele procedure starten, om het plan gezamenlijk nog beter te maken. 

Daarom willen wij u bij deze uitnodigen voor de algemene informatieavond met betrekking tot het bestemmingsplan Centrum lll. Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 15 november 2023, met aanvang om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Nuth.

Er is een vrije inloop en we willen u, als inwoners van Schimmert, allen van harte uitnodigen om bij deze informatieavond aanwezig te zijn. We zullen u, onder het genot van een kopje koffie, bijpraten over de recentste ontwikkelingen in dit gebied en wat u hier de komende tijd kunt verwachten. Er zal ook ruimte zijn voor vragen met betrekking tot deze ontwikkeling. 

Informatie

Heeft u een vraag over wat u in deze informatiebrief gelezen heeft? Neemt u dan contact met ons op via 088 – 450 2000 of stuur een mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

We hopen u allen te zien op deze algemene informatieavond.

Met vriendelijke groet,

De heer Henk Reijnders
Wethouder gemeente Beekdaelen

Deze brief is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een ondertekening

Bovenaanzicht van het gebied project Cetrumplan III Schimmert: gebied ligt tussen Weidstraat, Hoofdstraat en Bekerbaan in Schimmert