Als u start of klaar bent met de (bouw)werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de wet- en regelgeving en eventueel conform de verleende vergunning. Hoe u de start- en/of gereedmelding kunt doen, leest u op deze pagina.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Melden start bouw / controles

Indien nodig wordt er door de gemeente gecontroleerd worden of de werkzaamheden conform vergunning worden/zijn uitgevoerd. Dit zal gebeuren in overleg met u of uw aannemer. Het gaat dan om:

 • de start van de bouw / de uitgegraven bouwput;
 • de wapening van de fundering;
 • de wapening van de overige betonconstructies;
 • de riolering voordat enig onderdeel niet meer zichtbaar is;
 • de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u wilt gaan starten met de (bouw)werkzaamheden.
 • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
 • U kunt de melding online indienen. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

Melding omgevingsloket

U kunt via het Omgevingsloket (DSO) (onderstaande knop) de start- en/of gereedmelding doen. U wordt automatisch doorgeleid naar het Omgevingsloket.

 1. U logt in via uw DigiD of E-Herkenning en gaat naar ‘Mijn Omgevingsloket’.
 2. U start een nieuw project (links in beeld).
 3. U vult de gevraagde gegevens in (naam project, locatie).
 4. Bij activiteit kiest u voor ‘bouwactiviteit (technisch) informatie (Rijk)’.
 5. U klikt op volgende en doorloopt de vragen.
 6. Heeft u eerder een melding ingediend of een vergunning aangevraagd die relevant is voor de melding, vermeld dit nummer dan in het vragenformulier.

Melding direct online indienen(externe link)

Informatie

Meer informatie over de start- en gereedmelding kunt u vinden op www.iplo.nl(externe link). Of neem contact op met gemeente Beekdaelen via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?