Elk jaar worden duizenden Nederlanders geconfronteerd met een woningbrand. U kunt zelf maatregelen nemen om brand en letsel te voorkomen. Bijvoorbeeld door rookmelders te installeren en goed te ventileren.