Datum: 28 januari 2022

Geachte meneer / mevrouw,

In verband met werkzaamheden aan de gasleiding in de volgende straten

  • Bellenkampweg
  • Putstraat

gaan wij een depot inrichten op de parkeerplaats tegenover uw woning op de Bachstraat.
Deze wordt geplaatst in week 5 (en de materialen worden ook geleverd in deze week)
Gezien de grootte van het project zal dit depot tot april/mei 2022 blijven staan.
Deze keuze is in overleg met de gemeente besproken gezien we elders geen geschikte ruimte hebben om onze en uw veiligheid te kunnen waarborgen.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen BV