Betreft: Aanleg Ziggo-kabelnetwerk van 07-02-2022 van 7.30 uur t/m 11-02-2022 - 16.00 uur

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij laten wij u weten dat wij in opdracht van Ziggo op bovengenoemde data graafwerkzaamheden gaan verrichten op gemeentegrond voor en/of nabij uw woning.

Om de overlast tot een minimum te beperken, willen wij u met deze brief informeren over de komende gang van zaken en vragen wij uw begrip voor eventueel ongemak dat kan ontstaan gedurende de uitvoering van onze werkzaamheden.

  • Er gaat gegraven worden in het trottoir. Door loopschotten blijven de panden toegankelijk.
  • Als we het trottoir 's ochtends opengraven, proberen we deze voor het einde van de werkdag weer dicht te maken.
  • Mochten straten niet of moeilijk toegankelijk zijn, dan zal dit voor zeer beperkte tijd zijn.
  • Na het terugleggen van de bestrating blijft er wat zand liggen. Veeg dit niet weg, want dit is nodig om de bestrating goed vast te krijgen.

Om alles zo spoedig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om uw medewerking. Zo vragen wij u uw auto('s) niet op bovengenoemde data te parkeren aan de zijde van de weg. Deze ruimte hebben wij nodig voor kraanwerkzaamheden. Wij hebben van de gemeente een vergunning gekregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

PS rekening houdend met het weer kan de data iets uitlopen.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Circet Nederland

Overzichtskaart werkzaamheden CIrcet aan Ziggo-kabelnetwerk tussen Hemelrijk en Ketelbuter, via Pommer naar de Kruisweg Nuth