Datum: 28 januari 2022

Onderwerp: vervangen hoofdleiding gas

Aan de bewoner(s) van dit Pand,

Geachte heer, mevrouw,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dit doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. 
Daarom gaan wij binnenkort werken in uw straat aan het gasnet.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden? 

Vanaf week 6 2022 starten wij in uw straat of de omgeving daarvan met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt hierbij vervangen door een nieuwe leiding. 
Voor de fasering c.q. planning zie onderstaande figuur:

Rood: week 6 tot 11
Lichtgroen: week 11 en 12
Blauw:: week 13 tot 18

Het betreft een beoogde fasering/planning, gaandeweg de uitvoering kan de lengte/doorlooptijd per fasering of de volgorde afwijken van het bovenstaande. Het project heeft een beoogde totale doorlooptijd van 12 werkweken.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden vinden plaats in het trottoir/parkeervak Hierbij passeren de werkzaamheden eventueel uw oprit en/of toegang tot uw woning.

Tijdens de werkzaamheden is de straat lokaal, ter hoogte van het werkvak, versmald en is een voorrangsregeling van toepassing. Eventueel met inzet van verkeersregelaars.

U wordt altijd vroegtijdig geïnformeerd wanneer de werkzaamheden in uw omgeving of straat worden uitgevoerd.

Belangrijk in het algemeen:

Onze graafwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als er voertuigen langs het trottoir of op de parkeerplaats geparkeerd staan of in enkele gevallen op uw oprit. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig tijdig elders te plaatsen.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking en begrip.

Uitvoerder Enexis