Als u kunt aantonen dat u nergens woont of u verblijft in een (zorg)instelling, kunt u kiezen voor een briefadres. Dit kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres is verplicht uw post aan u door te geven en moet toestemming geven voor het gebruiken van het adres.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een briefadres kunt u op twee manieren regelen:

  • De toestemming regelt u door samen het aanvraagformulier briefadres en de vragenlijst en toestemmingsverklaring hoofdbewoner in te vullen. Download hiervoor de formulieren, vul ze volledig in, onderteken ze en scan ze in. U kunt vervolgens de documenten als bijlagen mailen naar gemeente@beekdaelen.nl.
  • Op afspraak. U komt samen met de hoofdbewoner op het afgesproken moment naar de servicebalie in het gemeentehuis. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs en het volledig ingevulde briefadresformulier mee. Indien de hoofdbewoner niet mee kan komen, neem dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?