Als u kunt aantonen dat u nergens woont of u verblijft in een (zorg)instelling, kunt u kiezen voor een briefadres. Dit kan het adres van een familielid of vriend zijn.

De hoofdbewoner van het adres is verplicht uw post aan u door te geven en moet toestemming geven voor het gebruiken van het adres.

Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres.
Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Wat moet ik doen?

Het aanvragen van een briefadres kunt u op twee manieren regelen:

 • De toestemming regelt u door samen het aanvraagformulier briefadres (pdf 310 KB) en de vragenlijst en toestemmingsverklaring hoofdbewoner (pdf 425 KB) in te vullen. Download hiervoor de formulieren, vul ze volledig in, onderteken ze en scan ze in. U kunt vervolgens de documenten als bijlagen mailen naar gemeente@beekdaelen.nl.
 • Op afspraak. U komt samen met de hoofdbewoner op het afgesproken moment naar de servicebalie in het gemeentehuis. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs en het volledig ingevulde briefadresformulier mee. Indien de hoofdbewoner niet mee kan komen, neem dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

Bij aanwijzing door de gemeente hoeft u alleen uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een briefadres.

Heeft u gevonden wat u zocht?