Als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen, dan meldt u dit bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Per periode van één week is één collecte per kerkdorp toegestaan. De gemeente houdt in een collecterooster bij wanneer er collectes zijn en kijkt of uw collecte past in het rooster.

Hier kunt u het collecterooster 2024 bekijken.

Voor alle instellingen, goedgekeurd door het CBF en ingeschreven op het landelijk collecterooster van het CBF, geldt geen vergunning- of meldingsplicht. Het landelijk collecterooster kunt hier bekijken: Collecterooster | CBF

Wat moet ik doen?

Het houden van een collecte is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan. Hiervoor hoeft u dus geen vergunning/ontheffing aan te vragen. Het online melden is dan voldoende. 

  • De collecte dient uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de collecte te zijn gemeld.
  • Voor instellingen die niet voorkomen op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is het slechts toegestaan te collecteren in de vrije periodes van dat rooster en voor zover het gaat om een gemeentelijke aangelegenheid.
  • De collectanten moeten minstens 16 jaar zijn, voorzien van een legitimatiebewijs en beschikken over een document van de organisatie waarvoor zij collecteren.
  • Collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur gedurende één week (niet op zondag).
  • In het geval collectebussen worden gebruikt, dienen deze verzegeld te zijn met vermelding, waarvoor wordt gecollecteerd.
  • Indien wordt gecollecteerd met behulp van enveloppen dient hierop duidelijk te zijn vermeld waarvoor wordt gecollecteerd.

Wat kost het?

Het melden van een collecte is gratis.

Heeft u gevonden wat u zocht?