Als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen, dan meldt u dit aan bij de gemeente.

Direct online uw collecte melden met behulp van DigiD

Direct online uw collecte melden met behulp van Eherkenning 

Hoe werkt het?

Het is voor verenigingen/organisaties niet wenselijk of gunstig indien er meerdere collectes worden gehouden in eenzelfde periode. Daarom wordt er één collecte per kerkdorp in één periode van één week toegestaan. De gemeente houdt in een collecterooster bij wanneer er collectes zijn en kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Hier kunt u het collecterooster 2022 en het collecterooster 2023 bekijken.

Wat moet ik doen?

Het houden van een collecte is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan. Hiervoor hoeft u dus geen vergunning/ontheffing aan te vragen. Het online melden is dan voldoende. Wij willen u erop wijzen om de geldende COVID-19 maatregelen na te leven.

  • De collecte dient uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de collecte te zijn gemeld.
  • Voor instellingen die niet voorkomen op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is het slechts toegestaan te collecteren in de vrije periodes van dat rooster en voor zover het gaat om een gemeentelijke aangelegenheid.
  • De collectanten moeten minstens 16 jaar zijn, voorzien van een legitimatiebewijs en beschikken over een document van de organisatie waarvoor zij collecteren.
  • Collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur gedurende één week (niet op zondag).
  • In het geval collectebussen worden gebruikt, dienen deze verzegeld te zijn met vermelding, waarvoor wordt gecollecteerd.
  • Indien wordt gecollecteerd met behulp van enveloppen dient hierop duidelijk te zijn vermeld waarvoor wordt gecollecteerd.

Wat kost het?

Het melden van een collecte is gratis.

Heeft u gevonden wat u zocht?