In dit dashboard ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ vindt u de cijfers per kwartaal (per 1 januari 2021) over verschillende uitgevoerde controles, processen-verbaal en waarschuwingen door BOA’s en woningsluitingen in gemeente Beekdaelen.

Milieucontroles bedrijven

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op de milieuregelgeving.

  • Kwartaal 1, 2021: 28

Woningsluitingen (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gesloten woningen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

  • Kwartaal 1, 2021: 4

Controles bouwtoezicht

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal controlemomenten bij bouwwerken.

  • Kwartaal 1, 2021: 163

Controles brandveiligheid

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op brandveiligheid.

  • Kwartaal 1, 2021: 8

Opgelegde processen-verbaal

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal opgemaakte processen-verbaal door BOA’s.

  • Kwartaal 1, 2021: 53

Uitgedeelde waarschuwingen

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gegeven waarschuwingen door BOA’s.

  • Kwartaal 1, 2021: 186

Meldingen Misdaad Anoniem (MMA)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal meldingen dat is binnengekomen bij MMA.

  • Kwartaal 1, 2021: 15

FIXI meldingen - afgehandeld

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal FIXI meldingen dat is afgehandeld door Handhaving.

  • Kwartaal 1, 2021: 207

HAP controles

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gecontroleerde panden in het kader van het Project Hennep Aanpak Parkstad (HAP)

  • Kwartaal 1, 2021: 138

Heeft u gevonden wat u zocht?