Educatieve Agenda Parkstad 2024-2026

De nieuwe Educatieve Agenda Parkstad voor de schooljaren 2024-2026 is vastgesteld door onderwijs- en kindpartners en de Colleges van B&W van de Parkstadgemeenten. 

Deze Parkstadbrede agenda benadrukt dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet hebben de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit de regionaal afgestemde aanpak voor onderwijs en ontwikkeling wordt hier dan ook vol op ingezet.

De afspraken en activiteiten zijn bedoeld voor de 0-23 jarigen. Dus voor kinderen in de peuter- en kinderopvang, de basisscholen, de middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze gaan over (1) veiligheid op school en in de omgeving,(2) taalontwikkeling, (3) gezonde leefstijl, (4) brede talentontwikkeling en een plek in de buurt en maatschappij en (5) ondersteuning en zorg en doorgaande leer- en zorglijnen. Uiteraard zijn de ouders de belangrijkste partner.

Samenwerking als sleutel

De agenda is een gezamenlijk initiatief van kind- en onderwijsorganisaties, de zeven Parkstad gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg.  Het doel is om meer samenhang en samenwerking te creëren, zoals ook aangegeven in het eerder vastgestelde document ‘Onderwijs en Kindontwikkeling’ uit 2022. De afspraken die in de Educatieve Agenda staan zijn vaak niet nieuw, maar deze zijn nu wel als basis voor héél Parkstad en in samenhang bij elkaar gebracht.

Deze agenda wordt bovendien ook ingezet als instrument in de landelijke lobby. Hiermee laten de partners zien waar ze gezamenlijk in Parkstad voor staan. Inzet van de lobby is herkenning en erkenning van de opgaven en het verkrijgen van structurele (en meer)  financiering om de ambities, doelen en acties te kunnen realiseren.  

Monitoring en evaluatie

Om de voortgang en de resultaten te meten en hiervan te leren, wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de GGD een monitor ontwikkeld die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande onderzoeken en data.

Heeft u gevonden wat u zocht?