Eensgezind voor meer politiecapaciteit in Limburg

Het beroep dat de 7 gemeenten van Parkstad en Vaals hebben ingediend tegen het Regionaal Beleidsplan Politie (RBP) is ongegrond verklaard door de Minister van Justitie en Veiligheid.

Met het beroep werd de noodklok geluid over de forse afname van de politiecapaciteit die het RBP voor de regio Parkstad zou betekenen. De burgemeesters van regio Parkstad Limburg, evenals Regioburgemeester Hillenaar van Limburg, blijven gezamenlijk benadrukken dat deze uitslag het grote tekort aan politiecapaciteit in héél Limburg niet wegneemt. Een constatering die ook door de overige Limburgse burgemeesters onderschreven wordt. De burgemeesters stellen dan ook dat het heel lastig wordt de ambities die het beleidsplan stelt voor de komende jaren te kunnen uitvoeren. 

Burgemeester Roel Wever van Heerlen reageert mede namens de burgemeesters van Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld: “Héél Limburg, dus alle burgemeesters, hebben vanwege onze unieke ligging en positie eigenlijk meer politiecapaciteit nodig. Wij als Parkstad hebben gestreden voor onze zaak, en dat mag ook. Echter, de uitspraak van de Minister van Justitie en Veiligheid om het beroep ongegrond te verklaren verandert niets aan de boodschap en inzet van de gezamenlijke Limburgse burgemeesters, namelijk: De politie in Limburg staat zwaar onder druk, dus de koek moet groter en sterker!”

Overvraagd 

Op 22 januari jl. gingen de burgmeesters van Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Beekdaelen, Brunssum en Vaals gezamenlijk naar Den Haag voor een hoorzitting over het beroep in deze kwestie. Burgemeester Roel Wever: “Wat ook jammer is bij het ongegrond verklaren is dat de minister tot nu toe niet meedenkt in creatieve oplossingen voor het probleem van te weinig politiecapaciteit in Limburg.” Burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht, tevens Regioburgemeester van de eenheid Limburg: “We hebben geprobeerd met een zorgvuldig proces de schaarste zo zorgvuldig mogelijk te verdelen. De minister heeft dat overgenomen. Natuurlijk is dat teleurstellend voor de gemeenten die bezwaar hebben gemaakt. Maar we hebben met elkaar ook wel duidelijk gemaakt dat de politiecapaciteit in Limburg groter moet. Hopelijk leidt dat tot resultaat bij de nu op handen zijnde nieuwe landelijke herverdeling van die capaciteit.” 

Burgemeester Harry Leunessen van Vaals tekende specifiek beroep aan op grond van strijdigheid met de politiewet: “Volgens artikel 3 van de Politiewet moet de politie zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Met de huidige formatie kan het basisteam van de politie in het Heuvelland die taken niet meer adequaat kan uitvoeren. Vaststelling van het Beleidsplan Politie voor de Eenheid Limburg is daarom naar mijn overtuiging in strijd met artikel 3 van de Politiewet. Het stelt mij teleur dat de minister dat nu niet onder ogen ziet.”

Limburg lobbyt al langer voor versterking van de complete strafrechtketen in de provincie. De politie is niet meer in staat om de brede basis op orde te houden, maar vooral bezig met incidentbestrijding, terwijl er ruimte aan de voorkant moet komen. Politiezorg in heel Limburg is voornamelijk reactief, incident gedreven en overbelast. Limburg scoort hoog in de misdaadcijfers, vier Limburgse gemeenten staan in de top 10 van de misdaadmeter en 5 Limburgse gemeenten in de top 10 van de RTL-ondermijningskaart. Recent constateerde professor Bob Hoogeboom nog dat de politie in Limburg achtergesteld en overvraagd is. 

Creatieve oplossingen

Roel Wever namens de eerder genoemde gemeenten: “Ondermijning en criminaliteit zijn een essentiële bedreiging. Maar niet alleen voor deze regio, ook voor de rest van het land waar het via onze grenzen doorsijpelt. We willen in gesprek blijven met Den Haag over deze kwestie. We zullen gezamenlijk te allen tijde blijven zoeken naar creatieve oplossingen om de veiligheid en leefbaarheid voor alle Limburgers te borgen.” 

Wim Hillenaar: “Het gaat niet alleen over meer mensen en middelen, maar ook om investeringen in innovatie, slimme samenwerking en duurzaamheid in Limburg. Laat ik het zo zeggen: Door deze kwestie van het RBP zijn we het in Limburg eigenlijk alleen nog maar méér met elkaar eens dat de landelijke overheid hier snel werk van moet maken.” 

Heeft u gevonden wat u zocht?