Evenementen dragen bij aan een gezond leefklimaat in onze 15 kernen.

Mensen, jong en oud, worden door evenementen samengebracht. Vandaar dat de gemeente Beekdaelen een positieve houding aanneemt t.o.v. de organisators van evenementen. Ons motto luidt dan ook: niet denken in problemen, maar in oplossingen! Meer hierover leest u in ons evenementenbeleid.

In de praktijk betekent dit dat het aanvragen en organiseren van evenementen eenvoudiger wordt. Daar waar mogelijk en verantwoord, zal de regeldruk verminderd worden. Tevens bieden wij, indien gewenst, een helpende hand bij het digitaal aanvragen van vergunningen.

Binnen de gemeente komen vragen over evenementen op één centraal punt binnen (de zogenaamde 1 loket gedachte). Samen met de organisator van een evenement kijken we naar de mogelijkheden en bieden daar waar mogelijk maatwerkoplossingen.

Het Evenementenbeleid gemeente Beekdaelen(externe link) de subsidieregeling(externe link) en het uitvoeringsplan gemeente Beekdaelen(externe link) kunt u online inzien.

Uitleen materialen

Naast voornoemde proactieve houding vanuit de binnendienst, kent de gemeente ook een proactieve en ondersteunende houding vanuit de buitendienst. Organisaties uit de gemeente kunnen materialen, aan de hand van een digitale uitleenlijst, volgens het “op is op principe” reserveren bij onze buitendienst. Materialen dienen door de organisatie zelf opgehaald en retour gebracht te worden. Voor de te lenen materialen worden geen kosten in rekening gebracht.

Collectieve evenementenverzekering

De gemeente Beekdaelen is trots op de vele evenementen die in de gemeente worden georganiseerd. Soms gaat er ook wel eens iets mis tijdens een evenement. De gemeente Beekdaelen heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer om de organisatoren van evenementen te ondersteunen. De collectieve evenementenverzekering biedt een dekking voor aansprakelijkheid, materiaal, ongevallen, kasgeld, persoonlijke eigendommen en rechtsbijstand. De verzekering geldt tijdens het evenement, tijdens de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden en tijdens de afbouw van het evenement, met een maximum van veertien dagen voor en na het evenement.

Welke evenementen zijn verzekerd ?

Alle evenementen in Beekdaelen die een maatschappelijk karakter hebben en maximaal 2.500 bezoekers per dag hebben.

Secundaire dekking

De Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten biedt een secundaire dekking. Gebeurt er iets tijdens een evenement? En is er een andere verzekering dan de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten waarop de organisator schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor.

Welke evenementen zijn niet verzekerd ?

  • Evenementen met méér dan 2.500 bezoekers per dag.
  • Evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet is aangevraagd. Terwijl deze vergunning wel nodig is.
  • Gemotoriseerde snelheidswedstrijden.
  • Dancefeesten.
  • Bedrijfsevenementen.
  • Protestacties en protestmanifestaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over de collectieve evenementenverzekering en de verzekerde bedragen verwijzen wij naar de brochure op de website van Centraal Beheer(externe link).

Aanvraagformulier evenementensubsidie

Evenementen komen onder voorwaarden mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Met het aanvraagformulier Evenementensubsidie kunt u subsidie aanvragen. U moet de subsidieaanvraag uiterlijk 13 weken voor aanvang van het evenement indienen. Wij nemen binnen 8 weken nadat de volledige subsidieaanvraag is ontvangen een besluit op uw aanvraag.

Aanvraagformulier Evenementensubsidie

Voor eventuele nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling sociaal via 088-4502000.