Evenementen dragen bij aan een gezond leefklimaat in onze 15 kernen.

Mensen, jong en oud, worden door evenementen samengebracht. Vandaar dat de gemeente Beekdaelen een positieve houding aanneemt t.o.v. de organisators van evenementen. Ons motto luidt dan ook: niet denken in problemen, maar in oplossingen! Meer hierover leest u in ons evenementenbeleid.

In de praktijk betekent dit dat het aanvragen en organiseren van evenementen eenvoudiger wordt. Daar waar mogelijk en verantwoord, zal de regeldruk verminderd worden. Tevens bieden wij, indien gewenst, een helpende hand bij het digitaal aanvragen van vergunningen.

Binnen de gemeente komen vragen over evenementen op één centraal punt binnen (de zogenaamde 1 loket gedachte). Samen met de organisator van een evenement kijken we naar de mogelijkheden en bieden daar waar mogelijk maatwerkoplossingen.

Het Evenementenbeleid gemeente Beekdaelen de subsidieregeling en het uitvoeringsplan gemeente Beekdaelen kunt u online inzien.

Uitleen materialen

Naast voornoemde proactieve houding vanuit de binnendienst, kent de gemeente ook een proactieve en ondersteunende houding vanuit de buitendienst. Organisaties uit de gemeente kunnen materialen, aan de hand van een digitale uitleenlijst, volgens het “op is op principe” reserveren bij onze buitendienst. Materialen dienen door de organisatie zelf opgehaald en retour gebracht te worden. Voor de te lenen materialen worden geen kosten in rekening gebracht.