Voor het bestrijden van gladheid zijn de gemeente, provincie, rijksoverheid en inwoners samen verantwoordelijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien van de gemeentelijke hoofdwegen en fietspaden. De provincie strooit de buitenring en de provinciale N-wegen, de rijksoverheid de A76. 
Er wordt niet gestrooid op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. En ook niet in parken en recreatiegebieden.

De gemeenteraad heeft het geharmoniseerde beleid voor de gladheidsbestrijding in Beekdaelen vastgesteld en het college opdracht gegeven om de gladheidsbestrijding conform dit beleid te organiseren. Met ingang van 1 november 2023 start het nieuwe seizoen.

Gladheidsbestrijding in gemeente Beekdaelen

Gemeente Beekdaelen bestrijdt de gladheid vooral door het preventief strooien van zout. Dat gebeurt voornamelijk in de avond. Rd4 voert de gladheidsbestrijding uit voor (geheel) gemeente Beekdaelen.

In elke kern wordt minimaal de busroute en de doorgaande weg gestrooid (urgentie 1), zodat het mogelijk is de kern (veilig) te verlaten en aan te sluiten op het hoofdwegennet van provincie of buurgemeenten. Daarnaast zijn uit veiligheidsoverwegingen ook een aantal gevaarlijke hellings- en klinkerwegen in de strooiroutes opgenomen (urgentie 2). Tot slot worden ook enkele fietspaden gestrooid.

In het geval van extreme sneeuwval en ijzel wordt, nadat preventief de urgentie 1 en 2 routes zijn gereden, allereerst curatief de urgentie 1 route gereden om de hoofdwegen vrij te krijgen en te houden. Op het moment dat in de praktijk blijkt dat het lukt om ook de urgentie 2 wegen mee te strooien zonder dat begaanbaarheid van de  urgentie 1 in gevaar komt, volgt het strooien van urgentie 2 wegen.

Bekijk de strooiroutes

Blijf alert op gladheid!

Door het onvoorspelbare karakter van het weer, kan er niet altijd preventief worden gestrooid. Ook als het regent kan niet preventief worden gestrooid, omdat het gestrooide zout dan is weggespoeld op het moment dat het glad wordt. 
Daarnaast kan het ook nog glad zijn als er al gestrooid is. Dit kan voor verraderlijke situaties zorgen. Strooizout heeft namelijk tijd nodig om zijn werk te doen. Er is verkeer nodig om het zout in te rijden. In de kernen waar buiten de spitsuren minder of weinig verkeer rijdt, duurt het inwerken van het zout dus langer.  

Voorzichtigheid en een goede voorbereiding blijven dus van belang. Ook als er al gestrooid is!

Wat kunt u zelf doen?

  • Parkeer uw auto waar mogelijk op uw oprit of in een zijstraat. Bij het bestrijden van gladheid hebben de strooiwagens namelijk ruimte nodig.
  • Controleer alvast hoe u via de gestrooide routes naar uw werk, naar school of naar de winkels kunt komen.
  • Pas uw rijgedrag en snelheid aan de omstandigheden en neem geen risico’s. Maak alle ruiten van uw auto ijs- en sneeuwvrij. Goed zicht is van levensbelang. Voorkom plotseling remmen, houd voldoende afstand en zorg voor winterbanden.
  • Houd de weersverwachtingen en verkeersinformatie in de gaten, zodat u voorbereid bent op langere reistijden en niet zichtbare gladheid zoals ijzel.
  • De stoep voor uw huis dient u zelf begaanbaar te houden, hier wordt niet gestrooid door de gemeente. Schep of veeg de sneeuw van de stoep niet midden op de weg, maar langs de kant van de weg en houd de kolken sneeuwvrij. Zo wordt het verkeer niet gehinderd en bij dooi kan het smeltwater gemakkelijker weglopen in de kolken(putten). Wacht niet te lang met zout strooien, anders vriest het aan en wees matig met strooizout. Het is schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan.

Help elkaar!

Misschien kunt u ook iets betekenen voor buren die lichamelijk niet in staat zijn om zelf hun omgeving ijs- en sneeuwvrij te maken?

Vragen

Heeft u een algemene vraag over de gladheidsbestrijding? Bijvoorbeeld over de indeling van de strooiroutes? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 20 00 of gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u een vraag over de strooiwerkzaamheden zoals uitgevoerd door Rd4? Neemt u dan contact op met Rd4 via info@rd4.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?