De gemeente is eigenaar van stukken grond in Beekdaelen. Soms biedt de gemeente burgers de mogelijkheid om over een stukje gemeentegrond (bijvoorbeeld een groenstrook) te beschikken. Mocht u een stukje gemeentegrond willen verwerven, dan kunt u een verzoek daartoe indienen via onderstaande link.

Online aanvraag aankopen gemeentelijke grond

Na ontvangst van uw verzoek, zal de gemeente beoordelen of de grond geschikt is om uit te geven en onder welke voorwaarden. Het komt regelmatig voor dat de gemeente stukjes grond in gebruik geeft. In sommige gevallen behoren ook pacht, huur of zelfs verkoop tot de mogelijkheden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de plannen van de gemeente, de aanwezigheid van kabels en leidingen en of uw plannen passen binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Als u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wilt u meer weten over de bestemming van grond? Kijk dan eens op Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook (tegen betaling) informatie opvragen bij het Kadaster.

Heeft u gevonden wat u zocht?