De voormalige gemeenten kenden allen een waarderingssubsidie voor verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de verenigingen om activiteiten te kunnen organiseren.