De voormalige gemeenten kenden allen een waarderingssubsidie voor verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de verenigingen om activiteiten te kunnen organiseren.

Algemeen

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt er een nieuwe subsidieregeling gemaakt voor heel Beekdaelen. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de herindeling. Op deze plek krijgt uw meer informatie over categorieën die terug zullen komen in de nieuwe subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2021, zoals de omschrijving van de categorie en de wijze waarop het subsidiebedrag zal worden berekend. Ter vergelijking treft u dan ook de wijze van berekening uit de oude regelingen van Onderbanken, Nuth en Schinnen aan.

Deze pagina’s zullen worden gevuld zodra er meer informatie beschikbaar is.

Wijze van berekenen in Beekdaelen

De gemeente kiest voor een eenvoudige methodiek zonder ingewikkelde voorwaarden en grote administratieve lasten voor aanvragers en verwerking, deze is afgeleid van de methodiek in de voormalige gemeente Onderbanken.

In de regel zal de berekening zijn opgebouwd uit een basisbedrag of een basisbedrag aangevuld met een bedrag per subsidiabel lid.

De gemeente wil in het bijzonder verenigingen en vrijwilligersorganisaties stimuleren die zich inspannen voor de jongeren en/of senioren van Beekdaelen en die jongeren en/of senioren ook actief betrekken bij hun activiteiten, daarom is een subsidiabel lid een actief lid van de gesubsidieerde organisatie dat 18 jaar en jonger is, of 55 jaar en ouder.

Overgangsperiode

In 2021 en 2022 is er een overgangsregeling van toepassing. Zo kunnen verenigingen hun financiële huishouding voorbereiden op een eventueel lager bedrag dat volgt uit de nieuwe regeling.

Wat betekent dat concreet in 2021?

Uw subsidie wordt berekend op basis van de nieuwe regeling van de gemeente Beekdaelen.

Krijgt uw vereniging op basis van de nieuwe regeling meer subsidie dan in 2020? Dan ontvangt uw vereniging direct in 2021 meer subsidie.

Krijgt uw vereniging op basis van de nieuwe regeling minder subsidie dan in 2020? Dan ontvangt uw vereniging in 2021 en 2022 een compensatie tot aan het bedrag dat uw vereniging in 2020 (onder de oude regeling) ontving. En gaat uw vereniging er dus in de praktijk nog niet op achteruit.

Nadat alle verenigingen in 2021 subsidie hebben aangevraagd op basis van de nieuwe subsidie regeling, nemen we alle categorieën onder de loep. We kijken dan nogmaals kritisch naar de voorwaarden zoals die in de nieuwe subsidieregeling van Beekdaelen gelden, hetgeen mogelijk kan leiden tot aanpassing van de regeling.

Documenten

Heeft u moeite met het lezen van de documenten, neem dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?