Waarom en wanneer maken wij foto’s en beeldopnamen?

Wij maken foto’s en beeldopnamen over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Ook maken wij foto’s en beeldopnamen van evenementen in onze gemeente en tijdens de uitreiking van koninklijke onderscheidingen of gemeentelijke eretekenen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten, zoals het bijwonen van jubilea, door onze bestuurders.

Daarnaast maken wij soms foto’s en beelden wanneer wij deelnemen aan bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden, maar ook tijdens vergaderingen van de gemeenteraad.

Met welk doel gebruiken wij foto’s en beeldopnamen?

Wij gebruiken de foto’s en beelden alleen voor onze eigen communicatie aan onze burgers. Wat er in onze gemeente speelt, communiceren wij via bijvoorbeeld folders, posters, lokale huis-aan-huisbladen, onze website, Facebookpagina en Twitter.

Geven wij de foto’s en beeldopnamen aan anderen?

Wij geven foto’s en beeldopnamen alléén aan organisaties die deze voor ons communiceren. Denk daarbij aan de drukker van folders, posters en lokale huis-aan-huisbladen en de leverancier van de gemeentelijke website. Met deze partners spreken wij af dat de foto’s en beelden alleen worden gebruikt voor de communicatie van de gemeente. En dat deze niet met anderen worden gedeeld.

Facebook en Twitter zijn zogenaamde open media. De gemeente kan niet voorkomen dat de foto’s en beeldopnamen die zij plaatst op haar account worden gekopieerd, gedownload en/of verspreid. Deze organisaties hanteren hun eigen privacybeleid. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar Facebook(externe link) of Twitter(externe link).

Wanneer vragen wij niet om toestemming?

Tenzij dat noodzakelijk is voor het doel, zorgen wij ervoor dat mensen niet of zo min mogelijk op foto’s of beeldopnamen herkenbaar zijn. In die gevallen vragen wij niet om toestemming. Ook is het soms gewoonweg niet mogelijk om van iedereen persoonlijk toestemming te vragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u met heel veel mensen aanwezig bent tijdens een bijeenkomst of als u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staat.

Wel zullen wij bij bijeenkomsten vooraf aangeven dat foto’s en beeldopnamen worden gemaakt. Hiervoor gebruiken wij speciale banners of informatiebordjes of laten wij dat aankondigen door de spreker op een bijeenkomst. Als u niet op de foto of op beeld wil komen, kunt u dat vooraf aangeven aan ons of de mensen die voor ons de foto’s of beeldopnamen maken. Wij houden daar dan rekening mee.

Ook achteraf kunt u dat nog aangeven. Bijvoorbeeld als u pas achteraf ontdekt dat u op een foto of beeldopname van de gemeente staat. U kunt ons hierover een brief sturen of een e-mail sturen. Hoe u dat doet, vindt u op deze pagina “Heeft u bezwaar tegen een foto of beeldopname?” Wij zullen er dan voor zorgen dat foto’s of beelden waarop u staat, niet worden gepubliceerd.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming?

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen goed herkenbaar in beeld komt, vragen wij u vooraf toestemming voor gebruik van foto’s en/of beeldopnamen. De gemeente of de fotograaf/videograaf geeft u ons toestemmingsformulier. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij foto’s of beeldopnamen van u mogen gebruiken en voor welke communicatiekanalen wij die mogen gebruiken. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming.

U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt ons hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen.  Hoe u dat doet, vindt u op deze pagina “Heeft u bezwaar tegen een foto of beeldopname?” Wij zullen er dan voor zorgen dat foto’s of beelden waarop u staat, niet worden gepubliceerd.

Heeft u bezwaar tegen een foto of beeldopname?

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van een foto of beeldopname waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen het gebruik van een foto of opname die wij van u hebben gemaakt? Wilt u dat wij een foto of opname waar u op staat, verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Gemeente Beekdaelen
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 22000
6360 AA Nuth
Telefoonnummer: 088-4502000
E-mailadres: fg@beekdaelen.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?