Horen Zien Melden Limburg

Ondermijning is een bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van Limburg. Meld verdachte situaties!

Criminele activiteiten, zoals hennepplantages en drugslabs, kunnen ernstige gevolgen hebben voor ondernemers, zoals brandgevaar, faillissement door oneerlijke concurrentie en ervaringen met geweld en intimidatie. Om Limburg veilig te houden, is het cruciaal om verdachte situaties tijdig te herkennen en direct te melden. Dit kan via de website van Horen Zien Melden Limburg. 

Website horen zien melden limburg