Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen, op de website en via www.overheid.nl. Wilt u bijvoorbeeld informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Let op: na toewijzing van uw verzoek is de gevraagde informatie voor iedereen openbaar.

Vraag direct online informatie (Woo-verzoek) op met DigiD

Vraag direct online informatie (Woo-verzoek) op met Eherkenning

Hoe werkt het?

U dient het Woo-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Dat kan per brief, mail (gemeente@beekdaelen.nl) of via een digitaal formulier met DigiD of een digitaal formuilier met Eherkenning. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten en welke documenten u graag wilt ontvangen.  

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie is nog niet openbaar.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente

Behandelen Woo-verzoek

De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met twee weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste vier weken voorbij zijn.

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Overige informatie

Heeft u voor 1 mei 2022 een verzoek om informatie ingediend en heeft u de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen, dan valt uw verzoek per 1 mei 2022 automatisch onder de Wet open overheid.