Functie: beleidsmedewerker sociaal (jeugd)

Bak aan ervaring

Ik ben in 2014 als regisseur sociaal domein gestart bij gemeente Beekdaelen. Ik had tot op dat moment nog niet voor een gemeente gewerkt. Wel ben ik eerder acht jaar raadslid geweest in een andere gemeente en kende ik de gemeentewereld dus al vanuit de bestuurlijke kant. Ik heb daarnaast altijd gewerkt als adviseur, kwartiermaker en projectleider in de jeugdzorg. Toen de jeugdzorg overgedragen werd van de provincie naar de gemeente, was dat voor mij het moment om te solliciteren bij Beekdaelen.

Goed, gezond en gelukkig leven

Mijn functie heeft zich in de loop van de tijd doorontwikkeld, maar centraal staat steeds dat ik veel contact heb met mensen en organisaties en dat ik er samen met hen voor probeer te zorgen dat iedereen goed, gezond en gelukkig kan leven in Beekdaelen. Dat kan alleen als je goed luistert naar wat mensen willen en samen bouwt aan de nodige netwerken. Als je vanuit dat idee vertrekt, wordt de kans op duurzame goede oplossingen alleen maar groter. En dat is precies waar ik mijn energie uit haal; zien dat mensen elkaar weten te vinden en tot mooie resultaten komen. Of dat nu gaat over actief beleid bij het bestrijden van onderwijsachterstanden of aandacht vragen voor meer verdraagzaamheid door het plaatsen van een regenboogbankje (waar ik dan nog eens tevreden langs kan fietsen).

Gemeente als mogelijkmaker

Ik zie de gemeente eigenlijk vooral als mogelijkmaker. Kijken wat kan en niet naar wat niet kan. Momenteel ben ik bezig met een project in Nuth dat moet leiden tot sociaal-economische structuurversterking. Vanuit de belangen en behoeften van inwoners kijken wat er beter kan. Het mooie is dat je hierbij heel breed mag en moet kijken, van wonen tot gezondheid en van taal tot inkomen. Samen met inwoners en organisaties leg je de puzzel en kijk je wie wat waar kan betekenen.

Sociale cohesie aanwezig

Voor zo’n wijk- of kerngerichte aanpak is Beekdaelen eigenlijk een ideale gemeente. De gemeente is redelijk groot met ongeveer 36.000 inwoners, maar bestaat wel uit vijftien unieke kernen. Kernen met vaak een sterke samenhang en eigen dynamiek. Inwoners zijn bereid om iets te doen voor hun eigen kern. Dit is een kracht die je kunt aanboren en dat versterkt mijn werk.