Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijke ouder. Bent u dat niet, dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog wettelijke ouder. Dit kan al voor de geboorte.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind erkennen als:

 • U 16 jaar of ouder bent.
 • U geen familie bent van de moeder.
 • Er niet al twee ouders zijn.
 • Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u na de erkenning via de website van de Rechtspraak. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind en het vermogen van uw kind beheren.

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat moet ik doen?

 • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. U maakt hiervoor een afspraak. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • U kunt bij de erkenning een achternaam kiezen als beide ouders aanwezig zijn en het gaat om het eerste kind uit de relatie.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Keuze van de achternaam is dan niet mogelijk.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Wat moet ik meenemen?

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan van u beiden een geldig identiteitsbewijs mee.

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van de moeder (inclusief handtekening);
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Staat u niet in Nederland ingeschreven? Of heeft u in het buitenland gewoond? Dan heeft u een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u op in het land waar u woont of heeft gewoond.

Hoe lang duurt het?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Wat kost het?

Aan het opmaken van een akte van erkenning zijn geen kosten verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?