Functie: business controller

Met de fiets naar het werk

Ik heb de vacature van business controller teruggevonden via IGOM. In het verleden heb ik de opleiding Business Control gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Met deze opleiding wilde ik meer doen. De functie bij gemeente Beekdaelen was voor mij passend en het betrof mijn eigen woongemeente. Een prettige bijkomstigheid is dat ik lekker met de fiets naar het werk kan.

Spil tussen ruimte en financiën

Als business controller toets ik of de wensen en eisen vanuit de afdeling Ruimte financieel haalbaar zijn, zodat het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Ik ben de spil tussen de vakafdeling en financiën. Naast mijn reguliere werkzaamheden, zoals rapportages, begroting of jaarrekening, ploppen er maatschappelijke thema’s op, zoals de energiecrisis of vluchtelingen uit Oekraïne. Dit spel tussen je vaste werkzaamheden en nieuwe maatschappelijke thema’s toont de diversiteit van mijn werk aan.

Stempel drukken op eigen werkzaamheden

Bij mijn oude werkgever voelde ik me meer een radertje in het grote geheel. Dit gevoel heb ik nu niet. Ik kan hier meer mijn stempel drukken op mijn werkzaamheden. Mijn functie was nieuw en nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik kreeg de tijd en ruimte om de functie vorm te geven. Dat maakt het wel zo leuk. Verder spreken collega’s elkaar aan in Beekdaelen. Het valt in positieve zin op dat je nieuw bent.

Werken bij de gemeente is divers

Dat vind ik het leuke van werken bij de gemeente. Je werkt niet aan één product, maar aan talloze onderwerpen. En dan heb je ook nog de politiek-bestuurlijke arena. Dat zorgt voor een bepaalde dynamiek en daar moet je rekening mee kunnen houden. Als ambtenaar vertegenwoordig je ook de gemeente waar je werkt. Dit moet je op een enthousiaste en verantwoordelijke manier uitdragen. Werken bij gemeente Beekdaelen is dus zeker niet saai, integendeel. Misschien dat je dit zelf moet ervaren.