Een van de grootste opgaven voor de gemeente Beekdaelen is zorgen dat na de fusie voor heel Beekdaelen dezelfde regels gaan gelden. Dit noemen we het “harmoniseren” van beleid. In dat kader is recentelijk een nieuwe nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld.

In de drie voormalige gemeenten werd verschillend omgegaan met de zogeheten welstandseis bij aanvragen voor vergunningen. Welstand gaat over de mate waarin de gemeente een vergunning plichtig bouwplan architectonisch mag toetsen. De gemeente beoordeelt dan hoe het bouwplan past bij het pand waartoe het behoort, en breder gezien, bij de naaste omgeving.

Maar Beekdaelen is verder gegaan dan alleen maar harmoniseren.

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft de ambitie uitgesproken dat “we beschermen wat beschermenswaardig is, en dat we in vertrouwen vrij laten waar dit mogelijk is.”

De raad heeft hierbij aangegeven dat er in onze mooie gemeente gebieden zijn die extra aandacht verdienen, onze historische kernen en kernlinten met veel erfgoed, landschappelijke gebieden met waarden, en de zichtlocaties langs de A76. Op een plankaart worden de gebieden duidelijk afgebakend, dan kan iedereen zien waar een kwaliteitstoets geldt en waar niet.

Deze ambitie is vertaald in de nota “ruimtelijke kwaliteit”. 
Na een intensief traject waarbij de inwoners van Beekdaelen actief betrokken waren heeft dit geleid tot deze die vanaf 1 januari 2020 in werking is getreden. U vindt de nota op overheid.nl via onderstaande knop.

Nota Ruimtelijke kwaliteit

Ook kunt u alle bijbehorende documenten vinden op:

Heeft u gevonden wat u zocht?