Ondersteuning ondernemers

Als ondernemer uit de gemeente Beekdaelen kunt u gebruik maken van onderstaande stichtingen en initiatieven.

ISD Kompas

Als intergemeentelijke sociale dienst van de gemeente Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal bemiddelt en ondersteunt ISD Kompas inwoners die (tijdelijk) geen inkomen hebben. Iedereen kan iets, iedereen doet iets. Dat is ons uitgangspunt. Wie (nog) niet in staat is betaald werk te doen, kan wel – tijdelijk – onbetaald werk verrichten.

ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan regionale werkgevers. Banenmakelaars van ISD Kompas zoeken actief naar werk(ervarings)plekken en brengen de geschikte mensen met de juiste competenties in beeld bij u als werkgever. Door een intensieve samenwerking met organisaties zoals het WerkgeversServicePunt Parkstad Limburg kan ISD Kompas putten uit een breed aanbod.

Overige werkzaamheden van ISD Kompas is het adviseren van ondernemers over de diverse plaatsings- en maatwerkmogelijkheden zoals de werkervaringsplaats en jobcarving. Er wordt gekeken welke subsidies mogelijk zijn en hoe voldaan kan worden aan de gemeentelijke voorwaarden op het gebied van social return. Verder informeert en adviseert ISD Kompas over de veranderede regelgeving inzake de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor u als werkgever. Doelstelling is altijd om werkgever én werknemer vooruit te helpen.
ISD Kompas biedt haar diensten kosteloos aan.

Contactgegevens ISD Kompas:
Correspondentieadres: Postbus 22021, 6360 AA Nuth
Telefoonnummer: 045 565 92 40

Meer informatie ISD Kompas

StartersCentrum Limburg

Stichting StartersCentrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en een aantal regionale partners. Het StartersCentrum is in het leven geroepen om startende ondernemers te adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Voor starters en ondernemers uit de gemeente Beekdaelen is de dienstverlening van het StartersCentrum gratis. Ook deelnemers aan de projecten van het StartersCentrum kunnen hieraan kosteloos deelnemen.

Diensten waar u als startende ondernemer kosteloos gebruik kan maken zijn de seminars 'Een goede start met de Belastingdienst' en 'Ondernemen vanuit een WW-uitkering in samenwerking met UWV'. Daarnaast zijn voor (startende) ondernemers uit Beekdaelen adviesgesprekken en de seminars 'Start je eigen bedrijf', 'Ondernemingsplan schrijven' en 'Hoe start je als Freelancer / ZZP’er' kosteloos.

Meer informatie StartersCentrum

IMK

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Het IMK kantoor voor de regio Limburg is gevestigd in Sittard.

Contactgegevens IMK – Vestiging Limburg:
Correspondentieadres: Poststraat 8, 6135 KR Sittard
Telefoonnummer: 088 999 00 00

Meer informatie IMK

Heeft u gevonden wat u zocht?