Een belangrijke volgende stap is genomen in het meerjarenproject om de monumentale woningen in de historische Nuinhofwijk in Nuth ingrijpend aan te pakken.

Op donderdag 15 juni 2023 ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeente Beekdaelen en woningcorporatie Wonen Zuid een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken rondom de aanpak van de Nuinhofwijk zijn vastgelegd.

De woningen in de Nuinhofwijk in Nuth zijn ruim 100 jaar oud. Veel panden hebben gebreken, zoals vochtproblemen, scheuren in het metselwerk en bolstaande gevels. Verder zijn de woningen niet energiezuinig en niet levensloopbestendig. De staat van de huizen, het lage energielabel en de wens om passende woningen voor de wijkbewoners te bouwen, zijn de reden voor een ingrijpende aanpak die ongeveer tien jaar in beslag zal nemen.

Belang ondertekening

Om dit meerjarenproject te laten slagen is het nodig om afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt onder meer vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is.  ‘Door de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is het fundament gelegd om van dit project een succes te maken,’ aldus de ondertekenaars van de gemeente Beekdaelen en Wonen Zuid. 

De plannen voor de Nuinhofwijk

Het plan is om het hart van de wijk, de karakteristieke panden in de Tiendstraat, grondig te restaureren. Ook 17 beeldbepalende hoekpanden worden gerestaureerd. De overige woningen, aan de Spoorstraat, Nuinhofstraat en Parallelstraat, maken plaats voor comfortabele en duurzame nieuwbouwwoningen: 12 eengezinswoningen en 31 levensloopbestendige woningen. Vanwege de status als Rijksmonument sluit het ontwerp van de nieuwbouw aan bij de historische woningen.

Financiering

De ontwikkeling van de Nuinhofwijk is een kostbaar project dat niet alleen door Wonen Zuid en de gemeente Beekdaelen wordt bekostigd. Een deel van het project wordt gefinancierd met aanvullende subsidies. Zo draagt de Rijksoverheid bij vanuit het volkshuisvestingsfonds en de Regiodeal, die we ontvangen via Stadsregio Parkstad Limburg. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra van de Provincie Limburg zorgen ervoor dat dit project gerealiseerd kan worden. 
Eind maart 2023 werden de bewoners, tijdens een bijeenkomst, als eersten geïnformeerd over de plannen. Aansluitend is gestart met individuele huisbezoeken in de wijk. Ook kunnen bewoners met hun vragen en ideeën terecht in de inloop- en ontmoetingsruimte aan de Nuinhofstraat 44. Vandaaruit worden deze doorgeleid naar de gemeente Beekdaelen of Wonen Zuid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wonen-zuid.nl of deze website.

Wethouder Henk Reijnders en directeur Ramon Testroote van Wonen Zuid

Heeft u gevonden wat u zocht?