Datum: 16 november 2021

Aan: De bewoners van Doenrade

Geachte heer/mevrouw,

De doorontwikkeling van uw dorp, Doenrade, is volop in beweging. Zo lopen er op dit moment een aantal trajecten op verschillende plekken in het dorp. We kunnen ons voorstellen dat u als inwoner van Doenrade vragen heeft over de huidige stand van zaken, de planning en de voortgang. Wij hebben al enige tijd het voornemen om een informatieavond te organiseren om u bij te praten. De oplopende coronabesmettingen, en als gevolg daarvan, de adviezen van het Rijk om alle contactmomenten zo veel mogelijk te beperken zet hier echter een streep door. Omdat we het belangrijk vinden u te informeren van de actuele stand van zaken sturen wij u als alternatief deze informatiebrief, waarin we de vier belangrijkste sporen voor u op een rij zetten:

1. Invulling voormalige basisschool
Sinds deze zomer staat de voormalige basisschool leeg. De gemeente is op zoek naar een nieuwe invulling voor dit gebouw. Wij kijken naar nieuwe maatschappelijke invulling en/of het creëren van extra woningen voor starters en senioren. Wij gaan marktpartijen uitnodigen om met goede plannen te komen voor de invulling van de voormalige basisschool. Als gemeente houden wij uiteraard wel de vinger aan de pols. Op dit moment stelt de gemeente een plan van eisen op. Hierin geeft de gemeente de spelregels mee. De ambitie is om voor de zomer 2022 duidelijkheid hebben over de nieuwe invulling. In de tussentijd kijken we steeds naar tijdelijke invulling, zoals voorheen de leegstandsbeheer door Ad Hoc en op dit moment lopen de voorbereidingen dat de basisschool uit Puth het onderwijs voor de kinderen van de noodopvang uit Schinnen op deze locatie een plek gaat geven. De Basisschool in Puth heeft daar de juiste expertise voor, zij verzorgen op dit moment ook het onderwijs voor de kinderen uit het AZC in Sweikhuizen.

2. Park rondom de basisschool
De gemeente is al enige tijd bezig met het opwaarderen van het park rondom de basisschool. De gemeente kijkt samen met anderen waaronder de Activiteitenstichting Doonder om de inrichting en het gebruik van het park verder te optimaliseren. De stichting kijkt samen met de gemeente onder andere naar de mogelijkheid om de speeltoestellen op het schoolplein te verplaatsen naar het park. Verder wil de stichting het park optimaliseren. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming. Wilt u meedenken over de invulling van het park? dat kan! U kunt een e-mail te sturen naar info@doonder.nl.

3. Verkeersveiligheid Provincialeweg Noord
Op het gebied van verkeersveiligheid rondom de Provincialeweg Noord te Doenrade zijn concrete stappen gezet. Zo is de snelheid op een deel van de weg sinds 2019 tijdelijk verlaagd van 80km/u naar 50km/u. In overleg met de Provincie Limburg wordt vanaf begin 2022 de snelheid permanent verlaagd. De Provincie start met de aanleg van een snelheid-reducerende-overgang om het verkeer af te remmen. De planning is dat deze overgang voor de zomer van 2022 klaar is. Ook daarna behoudt de verkeersituatie op deze plek onze aandacht en kijkt de gemeente naar verdere verbetermogelijkheden, die de veiligheid bevorderen.

4. Ontwikkeling voetbalaccommodatie
De gemeente gaat aan de slag met het ontwikkelen van het gebied rondom de voormalige voetbalaccommodatie. Bij de nieuwe ontwikkelingen stellen wij het verbeteren van de leefbaarheid centraal. Kort gezegd, wij vinden dat het een meerwaarde moet opleveren voor de inwoners. Medio volgend jaar gaat de gemeente aan slag met het uitwerken van een nieuw plan. In dit plan nemen we de voorstellen van inwoners en marktpartijen mee. Eind 2022 hopen wij u hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

We hopen dat we u de eerstvolgende update wel weer persoonlijk kunnen geven bij een bijeenkomst. Mocht in de tussentijd op (één van) thema's ontwikkelingen zijn dan houden we u weer op de hoogte via een bewonersbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de gemeente Beekdaelen

De heer Peter Janssen
Wethouder gemeente Beekdaelen

De heer John Essers
Wethouder gemeente Beekdaelen

De heer Jan Hermans
Wethouder gemeente Beekdaelen