Logo gemeente Beekdaelen

Onze organisatie

Er is veel te doen in Beekdaelen. We hebben jouw inzet en talent daarvoor nodig. We zoeken collega’s die met ons meegaan van ‘regels en moeten’ naar ‘regelen en ontmoeten’.

Wat maakt werken bij gemeente Beekdaelen zo uitdagend?

 • Werk met een maatschappelijk doel
 • Korte lijnen met bestuur en organisatie
 • Open en informele sfeer
 • Aandacht voor jouw ontwikkeling en opleiding
 • Zelforganiserende teams
 • Aansprekende projecten
 • Brede functies
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken
 • Veel eigen verantwoordelijkheid/ruimte voor initiatief
 • Middelgrote gemeente in (Zuid-)Limburg

Beekdaelen heeft ondanks zijn grootte de charme van een kleine organisatie. De lijnen in onze gemeentelijke organisatie zijn kort en helder. We werken in een open en informele sfeer; je loopt net zo gemakkelijk binnen bij je manager als bij collega’s.

Onze beloftes aan medewerkers zijn:

 • We ontdekken samen jouw talent en ontwikkelen dit verder.
 • We stimuleren eigen initiatief en eigenaarschap.
 • We voorzien je van kaders waarbinnen je flexibel een oplossing kan bepalen en mag leren door te doen.

Onze mooie gemeente

Beekdaelen is met ruim 36.000 inwoners een middelgrote gemeente en is met haar 8.000 hectare de grootste plattelandsgemeente in Zuid-Limburg. We zijn een (eu)regionale en landelijke speler. Onze 15 dorpskernen liggen verspreid in het groen tussen de stedelijke gebieden van Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De kernen hebben ieder een eigen, unieke identiteit, maar met vergelijkbare culturele verworvenheden, zoals de processies en schuttersfeesten. Ook kennen we een rijk verenigingsleven. Daarnaast is er veel toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid in Beekdaelen. Het is een gemeente waar de sociale dynamiek, de natuurrijke leefomgeving en economische kracht elkaar versterken.

Resultaatgericht, transparant en samenwerken

Bij Beekdaelen geloven we in de kracht van samen(werken). Dit zie je terug in alle facetten van onze organisatie. De gemeente is namelijk ontstaan door een samenvoeging van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen om de slagkracht te vergroten. We streven verder naar interactieve beleidsvorming met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. We geloven erin dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. De drie belangrijkste kernwaarden zijn resultaatgericht, transparant en samenwerken. De basisingrediënten om echt samen te werken zijn openheid en vertrouwen. Dit willen we geven én krijgen.

Zelforganiserende teams

Binnen Beekdaelen liggen de besliskracht en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de medewerkers en werken we binnen zelforganiserende teams. Medewerkers krijgen de ruimte. We sturen op de verbinding binnen de teams en tussen de teams onderling. Dit past bij de wendbare organisatie die we zijn; verankerd in de lokale gemeenschap en in staat om maatwerk te leveren in dorpen en naar doelgroepen.

Laat zien wat je kan

Typerend voor werken bij Beekdaelen zijn de brede functies; je staat met de voeten in de klei. Dit maakt geen enkele dag hetzelfde. Naast je reguliere taken krijg je de mogelijkheid om te participeren in interessante projecten en werkgroepen. Verder krijg je de ruimte om te pionieren en werkzaamheden naar je eigen hand te zetten. Dit doe je in goed overleg met je collega’s. Je mag laten zien wat je in huis hebt bij gemeente Beekdaelen.

De inwoner staat centraal

In ons denken en doen staat de inwoner van Beekdaelen centraal. We faciliteren medewerkers, zodat zij meerwaarde voor onze inwoners kunnen realiseren. We zetten iedereen in zijn/haar kracht, zodat we samen een zo optimaal mogelijk resultaat bereiken, met elkaar, met inwoners en met bestuur in, voor en door Beekdaelen.

Onze medewerkers

Bij gemeente Beekdaelen werken ruim tweehonderd toekomstige collega's. Mensen die betrokken en bevlogen zijn bij de gemeente en haar inwoners en ondernemers. Onze werkvloer kent een grote diversiteit: van juristen, medewerkers buitendienst en planologen, tot consulenten sociaal domein, ICT-specialisten en business controllers. Ondanks deze variëteit kun je onze medewerkers kenmerken als verbindend, resultaatgericht, kwaliteit, innovatief en dienstverlenend.

Onze cijfers

Peildatum: 1 oktober 2022

Aantal medewerkers: 235

Man-vrouwverhouding: 51% / 49%

Gemiddelde leeftijd: 48,8 jaar