Het Fietsberaad roept alle gemeenten op om kritisch te kijken naar de noodzaak van afsluitpalen. 

Veel wegbeheerders zijn zich inmiddels bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het plaatsen of laten staan van afsluitpalen. Na de publicatie van Fietsberaadpublicatie 19a, waarin benadrukt werd dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval, is dit besef gegroeid.

Als gemeente Beekdaelen willen wij ons profileren als een fietsvriendelijke gemeente en voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Uit inventarisatie blijkt echter dat onze gemeente nog vol staat met afsluitpalen die niet aan deze richtlijnen voldoen. Het is daarom hoog tijd om actie te ondernemen.

Wij zullen het saneringsschema uit de publicatie "Geactualiseerde aanbevelingen afsluitpalen op fietspaden 2022" als uitgangspunt nemen. Dit schema bevat vijf vragen:

  1. Is er (zonder palen) een probleem?
  2. Kan het probleem ook opgelost worden zonder palen?
  3. Wat is de beste locatie voor de palen?
  4. Is een goede vormgeving van de locatie met palen mogelijk?
  5. Is het probleem groter dan de nadelen van de palen?

Uit de toepassing van dit schema blijkt dat een groot aantal afsluitpalen verwijderd kan worden.

Actieplan en Evaluatie

In de komende periode zullen veel afsluitpalen gesaneerd worden. Op basis van de hoeveelheid en aard van de meldingen en klachten, volgt een evaluatie om te bepalen op welke locaties het toch wenselijk is om afsluitpalen te plaatsen. Op deze locaties zullen de oude ijzeren palen vervangen worden door vergevensgezinde kunststof palen, die voorzien zijn van puntmarkering.

Gemeente Beekdaelen zet zich in voor de veiligheid en het comfort van fietsers, en deze herziening van afsluitpalen is een belangrijke stap in die richting.

Heeft u gevonden wat u zocht?