Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of evenementenborden, hierna publiciteitsborden te noemen, is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan. Er hoeft dus geen vergunning/ontheffing voor te worden aangevraagd. Wel dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing hiervan online melding te worden gedaan.

  • Publiciteitsborden zijn uitsluitend toegestaan voor het maken van reclame voor evenementen/activiteiten welke binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben.
  • Controleer in de kalender of de gewenste periode nog vrij is.
  • De borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 4 weken.
  • De borden dienen uiterlijk binnen twee dagen na afloop van het evenement/de activiteit te zijn verwijderd.
  • Er mogen maximaal 12 borden per kern/kerkdorp worden geplaatst.

Lees meer over de "Uitvoeringsregels publiciteitsborden gemeente Beekdaelen” op overheid.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?