Plaatsen tijdelijke reclame

Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of evenementenborden, hierna publiciteitsborden te noemen, is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan.

Voorwaarden

  • Publiciteitsborden zijn uitsluitend toegestaan voor het maken van reclame voor evenementen/activiteiten welke binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben.
  • De borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 4 weken.
  • De borden dienen uiterlijk binnen twee dagen na afloop van het evenement/de activiteit te zijn verwijderd.
  • Er mogen maximaal 12 borden per kern/kerkdorp worden geplaatst.

Melding

Via het webformulier (onderstaande knop) kunt u de melding doen voor het plaatsen van tijdelijke reclame.

Melding plaatsen tijdelijke reclame

Meer informatie

Lees meer over de Uitvoeringsregels publiciteitsborden gemeente Beekdaelen op overheid.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?