Raadslid Beekdaelen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli verraste burgemeester Geurts vertrekkend raadslid Hub Franssen met een Koninklijke onderscheiding en benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Franssen ontving deze onderscheiding onder anderen als waardering voor zijn jarenlange inzet als raadslid namens het CDA.

Burgemeester Geurts: “Graag spreek ik mijn waardering uit voor de heer Franssen. Niet alleen vanwege het raadswerk, maar ook voor zijn grote betrokkenheid bij evenementen en vele andere zaken. Hij is met name betrokken geweest bij verkeersvraagstukken en zaken die de inrichting van de openbare ruimte betreffen. Ook zette hij zich jarenlang actief in binnen de buurtvereniging Hegge en was hij medeorganisator van de jaarlijkse straatmarkt. 
De heer Franssen is iemand die tussen de mensen staat en altijd een luisterend oor biedt. Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Proficiat met deze onderscheiding!”

Burgemeester Geurts met mevrouw en heer Franssen

Vertrekkend raadslid

In verband met een verhuizing is de heer Franssen niet langer woonachtig in gemeente Beekdaelen. De wet schrijft voor dat raadsleden woonachtig moeten zijn in de gemeente waar zij raadslid zijn. Vandaar dat de heer Franssen vanaf 2 juli 2024 zijn rol als raadslid niet meer voortzet. De heer Franssen is eerder actief geweest in de voormalige gemeente Schinnen en vanaf 2019 in gemeente Beekdaelen.