Afgelopen zaterdag hebben bestuurders wethouder Jeannette Quadvlieg van de gemeente Beekdaelen en Josette Van Wersch van Waterschap Limburg de recreatieplek nabij de regenwaterbuffer aan de Vaart in Oirsbeek geopend.

Het creëren van de recreatieplek was een initiatief van de buurt, dat ontstond nadat Waterschap Limburg de regenwaterbuffer aan de Vaart had uitgebreid. Voor het project zijn drie partijen met elkaar in zee gegaan:

  • Waterschap Limburg: heeft grond ter beschikking gesteld en enkele bomen geplant;
  • Gemeente Beekdaelen: heeft de inrichting verzorgd met bankjes en een standplaats voor paarden gecreëerd;
  • De buurt: zorgt voor het onderhoud van de recreatieplek, inclusief het maaien van de plek. De bewoners doen dit samen met IVN. Hiervoor hebben zij van de gemeente en het waterschap een elektrische bosmaaier in bruikleen gekregen.
  • Buurtvereniging Oppeven 2 heeft een boom ter beschikking gesteld die zij zelf hebben ontvangen bij hun 50 Jarig jubileum. Als kers op de taart heeft de buurt zelf vanuit donaties een bank bijgedragen.

Een prachtig voorbeeld van: Ons Beekdaelen maken we samen.