Gemeenschappelijke regelingen

In de regio werken gemeenten en organisaties regelmatig samen op verschillende terreinen. Denk daarbij aan het ophalen van afval, milieutaken en het innen en heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke samenwerking. Bij privaatrechtelijke samenwerking kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een stichting. Een publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In deze wet is geregeld hoe een gemeenschappelijk regeling moet worden ingericht.

Op de website overheid.nl wordt een centraal elektronisch overzicht (register) van gemeenschappelijke regelingen weergegeven. Hiermee maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzichtelijk aan welke gemeenschappelijke regelingen de bestuursorganen van onder meer gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen.

Meer informatie vindt u op www.overheid.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-over-het-GR-register(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?