Vaak is het als starter op de woningmarkt moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten.

De Starterslening: zo wordt uw eerste huis tóch mogelijk!

Vaak is het als starter op de woningmarkt moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten. Deze lening is er om het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek die u kunt krijgen en de koopprijs van de woning. Met een starterslening kunt u extra geld lenen om de aankoop van een bestaande en een nieuwbouwwoning te financieren. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Beekdaelen, de provincie Limburg en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn). 

De raad van de gemeente Beekdaelen heeft op 31 januari 2023 de Verordening “Starterslening Beekdaelen 2020-2023” aangepast en de verordening “Starterslening Beekdaelen 2023” vastgesteld. Deze aanpassing is vanaf de dag na datum bekendmaking in werking getreden. Kijk voor meer informatie op www.svn.nl en kies Beekdaelen.

Voorwaarden starterslening

De basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  •  u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor de starterslening wordt verstrekt;
  • als er meerdere aanstaande eigenaren zijn, wordt de lening alleen toegekend als beiden voldoen aan de voorwaarden;
  • de regeling geldt voor de aankoop van bestaande en  nieuwbouwwoningen in de gemeente Beekdaelen met een maximale koop(-aanneem)som inclusief verbeterkosten niet hoger zijn dan € 280.000,-
  • verder kunt u maximaal 20% lenen wat overeenkomt met een bedrag van maximaal € 56.000,-

Starterslening aanvragen?

Voor het verlenen van startersleningen heeft de gemeente een budget beschikbaar. Als er veel aanvragen in korte tijd zijn verwerkt kan het voorkomen dat dit budget (tijdelijk) niet toereikend is voor het honoreren van een aanvraag voor een lening. Informeer daarom eerst via onderstaande contactgegevens of u een aanvraag kunt doen. 

Om een starterslening aan te vragen stuurt u een e-mail naar de gemeente via gemeente@beekdaelen.nl In deze mail dient u de volgende info te verstrekken: 

  • Uw NAW-gegevens;
  • Het adres van de te kopen woning;
  • De koopsom van de te kopen woning;
  • Een indicatie van de hoogte van de gevraagde starterslening
  • Aangeven dat dit voor u, of een eventuele partner de eerste koopwoning is.

Let op!
U kunt pas een lening aanvragen als er een voorlopig koopcontract of een voorlopige koop/aanneemovereenkomst is ondertekend door alle partijen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft binnen enkele werkdagen een inhoudelijk akkoord (of niet). Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente digitaal een toewijzingsbrief. Deze toewijzingsbrief kan vervolgens samen met de aanvraag eveneens digitaal bij Svn worden ingediend. Svn beoordeelt daarna uw aanvraag op basis van een krediettoets inclusief een BKR-toets en stuurt u vervolgens z.s.m. (vaak al binnen 1 week) een digitale offerte. Na ontvangst van deze offerte dient u de benodigde stukken aan te leveren, zodat alles definitief kan worden gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee de benodigde gegevens worden aangeleverd. Na ontvangst van alle stukken kan binnen 2 weken de starterslening definitief worden gemaakt.

Meer informatie?

Neem contact op met de beleidsmedewerkers Volkshuisvesting via 088 – 450 20 00 of gemeente@beekdaelen.nl.

Documenten:

Heeft u gevonden wat u zocht?