Verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht en van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg.

De burgemeester van Beekdaelen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht en van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie dan wel/waterschap. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

  1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Bureau verkiezingen
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

Nuth, dinsdag 24 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

Ing. E. Geurts

Heeft u gevonden wat u zocht?