Subsidieregeling 2022

In 2022 heeft uw organisatie subsidie ontvangen op basis van de ‘Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2022’.

Wanneer het bedrag waarop u conform regeling aanspraak kon maken lager was dan het bedrag dat u ontving in 2020 heeft uw organisatie daarvoor in 2022 voor de laatste maal een compensatie ontvangen tot aan dat bedrag van 2020. Dit was op basis van het overgangsrecht zo geregeld.

Subsidies 2023

Aanvraagperiode

Uw nieuwe aanvraag wordt getoetst aan de ‘Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2022’ die u hier kunt vinden: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666463(externe link) 

In de regeling is opgenomen dat de aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2023.
Aanvragen die na 31 maart binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
De formulieren voor de aanvraag vindt u hieronder.

Verwerking, beschikking en uitbetaling

De verwerking wordt gestart na het sluiten van de aanvraagperiode, in de weken ná 31 maart. Zo komen alle gegevens in één keer in de subsidie administratie terecht. Conform regeling mag u uiterlijk 1 september een beschikking tegemoet zien en uitbetaling verwachten wanneer in de beschikking de subsidie wordt toegekend.

In de periode tussen 31 maart en 1 september kan de vraag wanneer er precies uitbetaling zal volgen niet worden beantwoord. Het antwoord zal dan gelijk luiden aan de regeling: uiterlijk 1 september.

Gevraagde informatie

De informatie, die t.z.t. in het webformulier van u gevraagd zal worden om het subsidiebedrag te kunnen berekenen en uit te betalen, is de volgende:

  • De naam van de vereniging
  • De kern waarin de vereniging actief is
  • Het actuele adres van het secretariaat
  • Het correspondentiemailadres van de vereniging
  • Het IBAN-nummer van de vereniging
  • Het actuele actieve ledental van de vereniging
  • Het aantal actieve leden dat jonger is dan 18 jaar
  • Het aantal actieve leden dat ouder is dan 55 jaar.

Daarnaast wordt u gevraagd in te vullen in welke categorie uw vereniging is ingedeeld. Het gaat hierbij om de hoofdactiviteit/doelstelling van uw vereniging.

Wanneer er geen sprake is van lidmaatschappen, dan is de informatie over ledenaantallen niet van toepassing en maakt dat ook geen deel uit van de berekening omdat er alleen een basisbedrag wordt toegekend. Conform artikel 3 lid 1 van de nadere subsidieregels kan bij wijze van steekproef een controle worden uitgevoerd. Indien uw vereniging activiteiten ontplooit in meerdere categorieën (als hoofdactiviteit) dan dient u daar separaat een formulier voor in te vullen.

Indien er nog vragen zijn dan kunt u mailen naar gemeente@beekdaelen.nl of contact opnemen met de afdeling sociaal via telefoonnummer 088 450 2000.

Aanvraagformulier per categorie

Subsidie aanvraagformulier voor verenigingen categorie 1 

Hieronder vallen de verenigingen met de categorieën: binnensportorganisaties, buitensportorganisaties, sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking, zwemsportorganisaties, kindervakantiewerk, natuureducatie, heemkunde, toneelorganisaties, carnavalsorganisaties, vocale muziekorganisaties, E.H.B.O. organisaties, ouderenverenigingen, vrouwenorganisaties en gesloten Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 1 DigiD 

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Instrumentale muziekorganisaties

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Instrumentale muziekorganisaties DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Schutterijen

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Schutterijen DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor verenigingen categorie 2

Hieronder vallen de verenigingen met de categorieën: Oranjeverenigingen, Volkscultuur- en erfgoedorganisaties, Organisaties voor kunst- en cultuureducatie, Buurtverenigingen, Ziekenorganisaties, Hulporganisaties, Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties, Sint Nicolaasorganisaties, Speeltuinwerk

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 2 DigiD