U kunt jaarlijks subsidie aanvragen voor uw vereniging.

Aanvraagperiode

Uw nieuwe aanvraag wordt getoetst aan de ‘Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024’ die u hier kunt vinden.

Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

In de regeling is opgenomen dat de aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2024. Aanvragen die na 31 maart binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De formulieren voor de aanvraag vindt u op deze pagina onder het kopje 'Aanvraagformulier per categorie'.

Verwerking, beschikking en uitbetaling

De verwerking wordt gestart na het sluiten van de aanvraagperiode, in de weken ná 31 maart. Zo komen alle gegevens in één keer in de subsidie administratie terecht. Conform regeling mag u uiterlijk 1 september een beschikking tegemoet zien en uitbetaling verwachten wanneer in de beschikking de subsidie wordt toegekend.

In de periode tussen 31 maart en 1 september kan de vraag wanneer er precies uitbetaling zal volgen niet worden beantwoord. Het antwoord zal dan gelijk luiden aan de regeling: uiterlijk 1 september.

Nieuw in 2024

 • Vanaf dit jaar vragen de Hoeskamers ook subsidie aan via deze subsidieregeling. De subsidieregeling Hoeskamers komt daarmee te vervallen.
 • Vanaf 2024 worden subsidieaanvragen beschikt voor vier jaar. Daarbij horen de volgende voorwaarden
  • Voor de gehele aanvraagperiode van 2024 t/m 2027 hoeft u dus alleen in 2024 subsidie aan te vragen.
  • De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
  • Conform artikel 2 lid 2 worden nieuwe aanvragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien de betreffende aanvraag in aanmerking komt voor subsidie dan geldt dit voor het restant van het tijdvak.   
  • Afwijkingen in het aantal subsidiabele ledenaantallen ten opzichte van het boekjaar 2024 van meer dan 25% dienen kenbaar gemaakt te worden bij de gemeente en komen voor herbeoordeling in aanmerking voor het restant van het tijdvak. Dit geldt ook indien verenigingen onder de minimum criteria komen binnen de betreffende categorie.

Gevraagde informatie

De informatie, die te zijner tijd in het webformulier van u gevraagd zal worden om het subsidiebedrag te kunnen berekenen en uit te betalen, is de volgende:

 • De naam van de vereniging
 • De kern waarin de vereniging actief is
 • Het actuele adres van het secretariaat
 • Het correspondentiemailadres van de vereniging
 • Het IBAN-nummer van de vereniging
 • Het actuele actieve ledental van de vereniging
 • Het aantal actieve leden dat jonger is dan 18 jaar
 • Het aantal actieve leden dat ouder is dan 55 jaar.

Daarnaast wordt u gevraagd in te vullen in welke categorie uw vereniging is ingedeeld. Het gaat hierbij om de hoofdactiviteit/doelstelling van uw vereniging.

Wanneer er geen sprake is van lidmaatschappen, dan is de informatie over ledenaantallen niet van toepassing en maakt dat ook geen deel uit van de berekening omdat er alleen een basisbedrag wordt toegekend. Conform artikel 3 lid 1 van de nadere subsidieregels kan bij wijze van steekproef een controle worden uitgevoerd. Indien uw vereniging activiteiten ontplooit in meerdere categorieën (als hoofdactiviteit) dan dient u daar separaat een formulier voor in te vullen.

Indien er nog vragen zijn dan kunt u mailen naar gemeente@beekdaelen.nl of contact opnemen met de afdeling sociaal via telefoonnummer 088 450 2000.

Aanvraagformulier per categorie

Subsidie aanvraagformulier voor verenigingen categorie 1

Hieronder vallen de verenigingen met de categorieën: binnensportorganisaties, buitensportorganisaties, sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking, zwemsportorganisaties, kindervakantiewerk, natuureducatie, heemkunde, toneelorganisaties, carnavalsorganisaties, vocale muziekorganisaties, E.H.B.O.-organisaties, ouderenverenigingen, vrouwenorganisaties en gesloten Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties.

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 1 DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 1 Eherkenning

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Instrumentale muziekorganisaties

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Instrumentale muziekorganisaties DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Instrumentale muziekorganisaties Eherkenning

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Schutterijen

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Schutterijen DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie Schutterijen Eherkenning

Subsidie aanvraagformulier voor verenigingen categorie 2

Hieronder vallen de verenigingen met de categorieën: Oranjeverenigingen, Volkscultuur- en erfgoedorganisaties, Organisaties voor kunst- en cultuureducatie, Buurtverenigingen, Ziekenorganisaties, Hulporganisaties, Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties, Sint Nicolaasorganisaties, Speeltuinwerk

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 2 DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de categorie 2 Eherkenning

Subsidie aanvraagformulier voor hoeskamers

Subsidie aanvraagformulier voor de hoeskamers DigiD

Subsidie aanvraagformulier voor de hoeskamers Eherkenning