2,8 miljoen voor burgerinitiatieven in Zuid-Limburg

Er kan er weer subsidie aangevraagd worden voor projecten die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Burgers en organisaties met een plan voor hun leefomgeving kunnen hiervoor een beroep doen op het Europese subsidieprogramma LEADER. Hiermee wordt een vervolg
gegeven aan het succesvolle programma, dat de afgelopen jaren in Zuid-Limburg al 27 fantastische burgerinitiatieven mogelijk maakte.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland verbetert. Het is bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Naast de Europese Unie dragen ook de provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeentes bij.

Samen

Bij LEADER bepalen bewoners zelf wat belangrijk is voor hun omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking binnen de lokale gemeenschap. Denk aan het samen realiseren van een ontmoetingsplek, een dorpsgaard of zorg voor anderen. Om bewonersgroepen te verbinden en kloven te overbruggen. Kortom, werken aan een samenleving die aantrekkelijk is voor alle generaties en culturen.

Mooie projecten

Er is in de vorige subsidieperiode al veel moois gerealiseerd met een bijdrage van LEADER. Een project dat binnenkort wordt afgerond is de reconstructie van de historische moestuin van Kasteel Vliek. Vrijwilligers van de werkgroep ‘Kwallef’ van IVN Ulestraten brengen de verloren groentetuin weer terug naar hoe die 100 jaar geleden was. "We leggen de nadruk op biologisch tuinieren, duurzaamheid en educatie. Leerlingen van basisschool De Triangel werken bijvoorbeeld elke week
mee met onze vrijwilligers. Zo leren zij grond bewerken, zaaien, planten en oogsten", aldus Peter Ummels, een van de initiatiefnemers.

Projecten binnen Beekdaelen

Reeds gerealiseerde projecten binnen de gemeente Beekdaelen zijn:

Hersteltuin Schinnen, 2022

Het Helpcenter biedt hulp aan mensen in Zuid-Limburg die leven in praktische en sociale armoede en ondersteunt hen op weg naar herstel en zelfredzaamheid. Met hulp van LEADER is het aanbod in Schinnen uitgebreid met een Hersteltuin, een moestuin waarin op een duurzame manier groenten en fruit worden gekweekt.

Boomgaard Sjweikeser Rèngelaot – Sweikhuizen, 2021

Inwoners van Sweikhuizen brengen deze bijzondere pruimenbomen terug in het landschap. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Sjweikeser Rèngelaot en inmiddels honderden pruimenbomen geplant op de steile hellingen rondom het dorpje. Ook hebben de vrijwilligers graften in oude glorie hersteld en uitgebreid.

Educatieve Voedselbosjes (in alle Zuid-Limburgse gemeenten), 2022

IVN Natuureducatie, CNME en Stichting De Rollen leggen 30 voedselbosjes aan bij basisscholen en kinderopvanglocaties in Zuid-Limburg. Dat doen ze samen met kinderen, stichting Jong Leren Eten, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. In Beekdaelen werd het voedselbosje aangelegd bij Kindcentrum De Sprong in Oirsbeek. 

Thema’s

In Zuid-Limburg is in de subsidieperiode 2024 - 2027 speciale aandacht voor projecten die bijdragen aan een van de volgende thema’s: sociale participatie en samenhang, het vergroten van de biodiversiteit, een beter waterbeheer, het gebruik van het landschap als bron voor economische ontwikkeling en projecten die de band tussen stad en platteland versterken.

Subsidie aanvragen

Mensen met een plan dat past binnen een van de genoemde thema’s kunnen dat vanaf nu (tot eind 2027) indienen bij de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER in Zuid-Limburg. Dat is een groep inwoners met hart voor de regio en kennis van een van de genoemde thema’s. Zij beoordelen de aanvragen en ondersteunen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Hub Meijers, voorzitter van de LAG: "Ik hoop dat wij weer vele mooie dromen van groepen burgers mogelijk kunnen maken".

Mensen met een plan kunnen terecht op www.leaderzuidlimburg.nl of contact opnemen met de secretaris van de LAG in Zuid-Limburg: Rob Kemmeren (secretaris@leaderzuidlimburg.nl). "Laat maar komen die plannen, wij staan weer open voor mooie initiatieven die de leefkwaliteit op het Zuid-Limburgse platteland versterken", aldus Meijers.

LEADER Zuid-Limburg wordt mede mogelijk gemaakt door:

het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

logo LEADER Zuid Limburg
Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
logo Provincie Limburg

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u ook elke twee weken het laatste nieuws van de gemeente Beekdaelen in uw mailbox ontvangen? Meld u dan nu aan via de onderstaande link!

Aanmelden digitale nieuwsbrief(externe link)

Lees meer over aanmelden digitale nieuwsbrief

Heeft u gevonden wat u zocht?