In het masterplan 2.0 streven we naar een vitaal en sociaal centrum Schinveld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbindingen ontstaan. Waar plaats is voor het verenigingsleven en ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Waar het aangenaam wonen is voor jong en oud en voorzieningen als dagelijkse winkels op orde zijn en zorg, kinderopvang en basisschool in de nabijheid zijn. Het masterplan is dan ook opgesteld aan de hand van een aantal thema’s:

Wonen

Een deel van de huidige woningen is  verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van de moderne tijd. Er is behoefte aan  nieuwe, duurzame  en betaalbare huur- en koopwoningen  voor verschillende groepen mensen. Levensloopbestendige woningen voor zowel jongeren als ouderen, maar als het mogelijk is, ook huizen met tuinen voor gezinnen.

Winkelaanbod

De Bleekplaats in Schinveld is het centrale plein in het dorp. Rondom dit plein wordt ingezet op een compact winkelaanbod met winkels die dagelijkse benodigdheden aanbieden.

Ontmoeten en recreëren

Verkeer en parkeren zijn twee belangrijke aandachtspunten in het centrum van Schinveld. Het doel is de verkeers- en parkeerdruk  op de Bleekplaats te verminderen om meer ruimte te creëren voor ontspanning, met zitplaatsen, groen en terrassen en wellicht daghoreca en restaurants.  . In het centrum zoeken we ook plek voor  een modern gemeenschapshuis als ontmoetingsplek voor verenigingen en diverse activiteiten.  

Veiligheid en ondermijning

Op sommige plekken in Schinveld heerst een gevoel van onveiligheid door bijvoorbeeld verloedering, illegale kamerverhuur en drugsdealers. Om blijvende verbetering te bereiken is het niet alleen nodig om dit aan te pakken, ook de ruimtelijke omstandigheden en de economische structuur moeten verbeterd en versterkt worden.

Zorg

Het huidige gezondheidscentrum is te klein om aan de zorgbehoefte te voldoen. Samen met zorgpartners wordt gezocht naar een geschikte locatie om de benodigde zorg te kunnen blijven leveren.