Zou u interesse hebben in een Tiny House in Beekdaelen?

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Beekdaelen een motie* aangenomen over zogeheten “Tiny Houses”.
Een Tiny House is een relatief nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit duurzame idee sluit natuurlijk goed aan bij de visie van Beekdaelen.

Daarnaast kan deze woonvorm ook voorzien in andere behoeften. Bijvoorbeeld huisvesting die relatief goedkoop is en snel gerealiseerd kan worden en daardoor ook in tijdelijke woonbehoeften kan voorzien; denk daarbij aan jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten maar voor wie een traditionele woning nog niet bereikbaar is.
Ook sluit het aan bij de algemene tendens om duurzamer te willen leven, die zich ook vertaalt in kleiner willen wonen, minder spullen om zich heen willen hebben en bewuster willen omgaan met hun omgeving.
Een ander voordeel van een Tiny Houses is dat het gebouwd wordt met duurzame materialen en dat veel minder afval geproduceerd wordt bij de bouw.

Iets voor u?

Redenen genoeg dus voor Beekdaelen om te onderzoeken of er onder onze inwoners interesse is voor deze woonvorm.
Dus zou u een Tiny House willen realiseren in dan horen wij graag van u.
U kunt uw interesse kenbaar maken via gemeente@beekdaelen.nl  onder vermelding van “pilot tiny house”.

Het vervolg

Uiteraard gaan we graag het gesprek aan met geïnteresseerde partijen om over en weer de verwachtingen af te stemmen en de mogelijkheden te bekijken. Bij voldoende interesse gaat de gemeente een pilot opstarten.

Algemene informatie Tiny Houses

Op tinyhousenederland.nl kunt u terecht voor huidige initiatieven in Nederland en voor meer informatie. Zo vindt u onder andere een kaart met bestaande initiatieven en alle nodige informatie om zelf in een Tiny House te gaan wonen!

* u kunt de volledige motie vinden op iBabs Beekdaelen bij de raadsagenda van 2 juli 2019, onder agendapunt 6.0.2

Heeft u gevonden wat u zocht?