Datum verzending: 4 juni 2021

Aan de bewoner(s) op dit adres

Beste bewoner en/of ondernemer in het buitengebied,

Beekdaelen is een veilige gemeente. Inwoners geven aan dat zij zich veilig voelen en de lage misdaadcijfers onderstrepen dit. Daar zijn wij blij mee en dat willen wij natuurlijk ook graag zo houden. Helaas zien we een verschuiving van criminaliteit richting onze regio. Met name de georganiseerde criminele ‘onderwereld’ maakt toenemend gebruik van de ‘bovenwereld’ voor hun activiteiten.

Graag willen we een duidelijk beeld krijgen van de huidige situatie in het buitengebied in Beekdaelen. U woont of werkt in het buitengebied en daarom vragen wij u deel te nemen aan een enquête over veiligheid in uw omgeving.

Waarom deze enquête?

Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Zo worden verhuurders van panden steeds vaker het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Criminelen huren (onder valse voorwendselen) een pand of schuur om er hennep te telen of xtc te maken. De gevolgen hiervan kunnen voor de verhuurders catastrofaal zijn: een drugslab of hennepplantage kan tot grote problemen leiden, zoals dreiging met geweld, risico op brand, illegaal aftappen van elektriciteit en schade aan pand. De kosten van het opruimen komen doorgaans voor rekening van de verhuurder. Niet alle criminaliteit is zichtbaar. Samen met onder andere politie, waterschap, jagers, natuurverenigingen en uw hulp willen wij criminaliteit in het buitengebied tegengaan. Helpt u ons hierbij?

Enquête

U kunt de enquête anoniem invullen tot 1 juli 2021 via: www.hetccv.nl/beekdaelen

De uitkomsten van de enquête geven ons inzicht in hoeverre de problematiek van niet zichtbare criminaliteit speelt in onze gemeente en welke maatregelen wij moeten nemen om ons buitengebied leefbaar en veilig te houden en, waar nodig, te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Ing. E. Geurts, burgemeester Beekdaelen