In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

DigiD linkOnline uittreksel BRP aanvragen

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel persoonsgegevens BRP online of op afspraak aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig heeft.

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u de gemachtigde uw machtigingsbrief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de machtigingsgever;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die gemachtigd is.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe. U kunt het uittreksel verwachten binnen 5 werkdagen.

Wat kost het?

Een uittreksel BRP kost € 15,20.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten(externe link). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Heeft u gevonden wat u zocht?