Algemene vragen

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit op 1 februari 2021;
 • U bent 18 jaar of ouder op 17 maart 2021;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Dit geldt ook voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Let op: indien u per 1 februari in de gemeente Beekdaelen bent ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen binnen de gemeente Beekdaelen. Bent u later dan 1 februari ingeschreven, dient u te stemmen in uw "oude gemeente". Wel is het mogelijk om een kiezerspas in uw oude gemeente aan te vragen om te stemmen in een andere gemeente (bv. Beekdaelen).

Voldoet u aan deze eisen? Dan ontvangt u uw stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas inclusief de gezondheidscheck (vragenlijst) uiterlijk woensdag 3 maart 2021.
Heeft u op 4 maart 2021 niets ontvangen? Neem dan contact met de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.
 

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst?

Uiterlijk op maandag 15 maart ontvangt u de kandidatenlijst. Is de kandidatenlijst op 15 maart nog niet bezorgd? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Beekdaelen, telefoonnummer 088-4502000. Tevens hangt er een kandidatenlijst in de stemlokalen.

Ik woon sinds kort in de gemeente Beekdaelen, waar moet ik stemmen?

Indien u per 1 februari in de gemeente Beekdaelen bent ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen binnen de gemeente Beekdaelen. Bent u later dan 1 februari ingeschreven, dient u te stemmen in uw "oude gemeente". Wel is het mogelijk om een kiezerspas in uw oude gemeente aan te vragen om te stemmen in een andere gemeente (bv. Beekdaelen).

Mijn stempas is kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Uiterlijk woensdag 3 maart 2021 ontvangt u uw stempas en een gezondheidscheck (vragenlijst). Heeft u op 4 maart 2021 nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Een vervangende stempas aanvragen kan op 2 manieren:

 • Maak een afspraak via 088 – 450 2000. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar het gemeentehuis in Nuth. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.

Vindt u alsnog uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Wat moet ik meenemen om te mogen stemmen? 

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs (op 17 maart 2021 maximaal 5 jaar verlopen)
 • mondkapje

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten. Dit zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen

U kunt stemmen met een identiteitsbewijs als deze op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is, de einddatum op uw identiteitsbewijs is dan 18 maart 2016 of eerder.
Is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezing? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan of verleen iemand anders een schriftelijke volmacht om namens u een stem uit te brengen.

Ik ben mij identiteitsdocumenten kwijt. Kan ik dan toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met een kopie van een verklaring van de gemeente Beekdaelen waarin de vermissing is vermeld én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of bibliotheekpas).

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hierbij gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden om iemand te kunnen machtigen

Bij het machtigen van een ander geldt dat:

 • de persoon die wordt gemachtigd, zelf ook een stempas moet hebben ontvangen (kiesgerechtigd is);
 • de gemachtigde de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem kan uitbrengen;
 • de gemachtigde in totaal maximaal drie machtigingen kan aannemen. 

Iemand machtigen die niet woonachtig is in gemeente Beekdaelen

Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont? Dan dient u tijdig een volmachtbewijs aan te vragen bij de gemeente Beekdaelen. Dat kan op de volgende drie manieren:

 • Maak via 088 – 450 2000  een afspraak in het gemeentehuis te Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth
 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.

Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

Ik ben op 17 maart 2021 niet in Nederland, kan ik dan nog wel stemmen?

Wanneer u woonachtig bent in Nederland, maar tijdens de verkiezingen niet in Nederland bent bijvoorbeeld vanwege een vakantie of zakenreis, dan kunt u alsnog stemmen. U kunt een volmacht verlenen of gebruik maken van briefstemmen voor kiezers in het buitenland.

De volmacht vraagt u bij de gemeente Beekdaelen aan. 

Het briefstemmen voor kiezers in het buitenland kan worden aangevraagd via de gemeente Den Haag. Meer informatie over het briefstemmen en hoe het aangevraagd kan worden vindt u op website van de gemeente Den Haag.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Als stemgerechtigde mag u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Uw stempas geldt in eerste instantie echter alleen voor de stembureau’s in gemeente Beekdaelen. Wilt u in een andere gemeente in Nederland gaan stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u aan bij gemeente Beekdaelen.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

Een kiezerspas kan digitaal, schriftelijk of mondeling worden aangevraagd. Bij de aanvraag levert u ook uw ontvangen stempas in.
Let op: een kiezerspas wordt maar één keer uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan kunt u geen nieuwe krijgen.

Een kiezerspas aanvragen kan op de volgende drie manieren:

 • Maak via 088 – 450 2000  een afspraak in het gemeentehuis te Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis en neem uw stempas en legitimatiebewijs mee. Hier wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het aanvraagformulier, de ontvangen stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth
 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.

Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 

Hoe werkt het stembiljet? Hoe breng ik mijn stem uit?

Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs, ontvangt u in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen.

Zo brengt u uw stem uit

U stemt door:

 • het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen.

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit stipje rood te maken. U vouwt in dit geval dus het volledig onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan geldt uw stem als ongeldig.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist?

Geef het stembiljet dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Ongeldige stembiljetten

Heeft u op het stembiljet twee of meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Ik heb een lichamelijke beperking. Kan ik hulp krijgen bij het stemmen in een stemlokaal?

Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau.

Zelf hulp meenemen

Vanwege het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden.

Hulp vragen aan lid stembureau

Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, zal een stembureaulid u helpen. Deze persoon zal u vragen om een medisch mondneusmasker op te zetten. Hij of zij draagt zelf ook zo’n masker en wegwerphandschoenen. Het is namelijk niet mogelijk om bij het geven van hulp altijd 1,5 meter afstand te houden.

Geen hulp mogelijk bij negatieve gezondheidscheck

Heeft u één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het stembureaulid u geen hulp bieden vanwege het risico op besmetting. U zult er op worden gewezen dat u een onderhandse volmacht kunt verlenen .Let dan wel op het meegeven van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Vragen over briefstemmen

Wat is briefstemmen?

Als u op 17 maart 2021 de leeftijd van 70 jaar of ouder heeft dan hoeft u niet meer de deur uit om te kunnen stemmen. U kunt namelijk bij deze verkiezing per brief stemmen. Het briefstemmen wordt in verband met corona als extra optie aangeboden aan 70plussers.

U ontvangt van de gemeente uiterlijk 3 maart 2021 een StemPluspas (uw stempas) en gezondheidscheck per post. Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het BriefStempakket.

Het Briefstempakket bevat:

 • Uitleg over het briefstemmen
 • Een stembiljet met een envelop
 • Een retourenvelop

Hoe werkt briefstemmen?

Hoe kunt u per brief stemmen?

 1. Vul het stembiljet in met de stem van uw keuze (net als voorheen in een stemhokje);
 2. Duw het ingevulde stembiljet in de stem-envelop;
 3. Duw de stem-envelop én uw stempluspas inclusief uw handtekening in de retour-envelop.
 4. Stuur uw retourenvelop per post op of lever het in bij het inleverpunt in het gemeentehuis te Nuth.

Waar kan ik de retourenvelop inleveren?

De retourenvelop kunt u op 2 manieren inleveren:

 • Duw uw retour-envelop in de bekende oranje (PostNL) brievenbus bij u in de buurt of inleveren deze in bij een PostNLpunt;
 • U brengt de retour-enveloppe naar het inleverpunt in het gemeentehuis te Nuth.

Inleverpunt in de gemeente Beekdaelen

In de gemeente Beekdaelen is er 1 inleverpunt. U kunt op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur uw retour-envelop inleveren bij het gemeentehuis te Nuth.

Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retour-envelop in ontvangst te nemen.

Wanneer kan ik per brief stemmen?

Stemmen per brief

U kunt uw stem per post uitbrengen zodra alle bescheiden zijn ontvangen. Briefstemmers ontvangen deze uiterlijk 11 maart.

Stemmen moeten voor 17 maart 21.00 uur binnengekomen zijn. Anders tellen ze niet mee,wij adviseren u om de stem tijdig op de bus te doen.

Inleverpunt in de gemeente Beekdaelen

In de gemeente Beekdaelen is er 1 inleverpunt. U kunt op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur uw retour-envelop inleveren bij het gemeentehuis te Nuth.

Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retour-envelop in ontvangst te nemen.

Kan ik als 70plusser ook fysiek gaan stemmen?

Met uw Stempluspas mag u ook fysiek gaan stemmen op woensdag 17 maart 2021.

Wij willen u echter dringend adviseren om gebruik te maken van het voorrecht om per brief te mogen stemmen. 

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u uw stem ook eerder fysiek uitbrengen. U kunt dan op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 terecht bij de volgende drie stembureau’s: 

 • Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM te Nuth
 • Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG te Schinnen
 • Cafe ’t Baekske, Beekstraat 4 6451 CG te Schinveld

Andere manier om uw stem uit te brengen

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om iemand te machtigen om uw stem uit te brengen. 

Corona-gerelateerde vragen 

Welke corona maatregelen worden er getroffen in de stembureaus?

 • Iedereen die naar het stemlokaal komt, doet voorafgaand thuis een gezondheidscheck. Dit is een vragenlijst die vooraf naar de kiezers wordt gestuurd.
 • Voor stembureauleden en tellers geldt deze gezondheidscheck ook.
 • Iedereen moet in het stemlokaal 1,5 meter afstand houden.
 • Er worden waar mogelijk kuchschermen geplaatst tussen kiezers en stembureauleden.
 • Zogenoemde handcontact-punten, zoals stemhokjes worden minimaal een keer in het halfuur gereinigd.
 • Het identiteitsbewijs hoeft door de kiezer niet te worden overhandigd, maar kan worden getoond voor het kuchscherm.
 • De stembureauleden die de stempassen aannemen en de stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.

Volg de in het stembureau geldende regels over afstand en hygiëne te allen tijde op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of kan u verzocht worden het stembureau te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht.

Hoe werkt de gezondheidscheck?

Stemgerechtigden ontvangen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Stemgerechtigden die 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met 'JA' hebben beantwoord, mogen niet zelf gaan stemmen in een stembureau. Zij kunnen dan iemand machtigen.

De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Ik heb een verminderde gezondheid

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u ook op maandag 15 maart 2021 of dinsdag 16 maart 2021 al uw stem uitbrengen. Dit kan echter maar bij een beperkt aantal stembureau’s, namelijk:

 • Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM  Nuth
 • Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG  Schinnen
 • BMV de Sjinskoel (gymzaal), Kloosterlaan 7 E, 6451 EN Schinveld

Vraagt het stembureau actief om een gezondheidscheck?

Nee, een stembureaulid wijst u bij binnenkomst van het stemlokaal niet actief op de gezondheidscheck. Dit doen wij vooraf, via de kandidatenlijst, de huis-aan-huisbladen en onze sociale media kanalen. U neemt zelf de gezondheidscheck af voordat u naar het stemlokaal vertrekt. Bij aankomst bij het stembureau wijzen wij u wel op de maatregelen in het stembureau.

Is er desinfectiezuil/materiaal aanwezig?

Ja, bij de in en uitgang is een pompje met desinfectie aanwezig.

Hoe wordt gecontroleerd op naleving van de coronaregels 1.5 meter etc?

De stembureauleden houden hierop toezicht. Bovendien zijn er meer stembureauleden aanwezig dan bij vorige verkiezing. Ook is er personeel aanwezig uitsluitend met de taak om de kiezer te begeleiden.

Moet ik een mondkapje dragen in een stembureau?

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare publieke binnenruimtes verplicht. En dus ook in een stembureau.

Moet ik mijn mondkapje afdoen om me te identificeren?

Ja, u bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. U doet het mondkapje alleen even af zodat het stembureau-lid uw identiteit kan controleren.

Zijn er mondkapjes indien ik deze vergeten bent?

Ja, deze zijn voorradig.

Hoe zit het met desinfecteren van middelen/potloden?

De potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd.

Vragen over de stembureaus 

Locaties stemlokalen in Beekdaelen

Met een stempas kunt u stemmen bij elk stembureau binnen de gemeente Beekdaelen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. De stembureau’s zijn woensdag 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Let op: Het kan gebeuren dat een stembureau toch gesloten is tijdens de verkiezingsdag. Bijvoorbeeld wanneer er door ziekte niet voldoende stembureauleden aanwezig kunnen zijn. Onderstaand overzicht kan dus nog wijzigen.

Stembureau

Adres

Woonplaats

Rolstoeltoegankelijk ja/nee

Trefcentrum Nuth

Wilhelminastraat 3

Nuth

Ja

De Pletsmolen

Platsmolenweg 11

Nuth

Ja

Sporthal Gitek

Leeuwerikstraat 2

Nuth

Ja

vm Servatiusschool

Op de vijf Bunder 3

Nuth

Ja

Gemeenschapshuis Wijnandsrade

Oudenboschstraat 50

Wijnandsrade

Ja

Gemeenschapshuis Schimmert

Oranjeplein 10

Schimmert

Ja

Zaal 't Weverke

Hoofdstraat 77

Schimmert

Ja

Gemeenschapshuis de Lange berg

Schoolstraat 9

Hulsberg

Ja

Hoeskamer

Diepestraat 6

Hulsberg

Ja

Gemeenschapshuis Noeber Beemden

(in dit gebouw zijn twee stembureau’s gevestigd)

Burg. Pijlsstraat 5

Schinnen

Ja

Trefputh Puth

Kerkweg 117

Puth

Ja

Rector Raevenhuis

Begstraat 80

Sweikhuizen

Ja

Partycentrum Oirsbeek

In de Pollak 4

Oirsbeek

Ja

Schepenbank Oirsbeek

Grachtstraat 1

Oirsbeek

Ja

Kasteel Amstenrade

Hagendorenweg 1

Amstenrade

Nee

De Koeteleboet

De Gijselaar 55

Amstenrade

Ja

Gasterie Dobbelsteyn

Kerkstraat 23

Doenrade

Ja

Cafe ’t Baekske

Beekstraat 4

Schinveld

Nee

Cultureel centrum Fasila

Ter Hallen 10

Schinveld

Ja

Ontmoetingscentrum Bingelrade

Dorpstraat 145

Bingelrade

Ja

Ontmoetingscentrum Jabeek

Gaatstraat 1

Jabeek

Ja

BMV De Henkhof

Clemensweg 1

Merkelbeek

Ja

VV Olympia Schinveld
 

Mariabergstraat 11

Schinveld

Ja

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u uw stem eerder uitbrengen. U kunt dan op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 terecht bij de volgende drie stembureau’s: 

 • Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM te Nuth
 • Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG te Schinnen
 • Cafe ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CG te Schinveld

Zijn de stembureaus rolstoel toegankelijk?

De meeste stembureaus zijn rolstoel toegankelijk. De stembureaus in Kasteel Amstenrade en cafe 't Baekske zijn niet rolstoel toegankelijk.
 

Locaties van de stembureaus in Beekdaelen

Is er een stembureau in de zorginstellingen?

Bij de Tweede Kamer verkiezing van 17 maart 2021 zullen de gebruikelijke zorginstellingen ((Elvira/Leontien/Panhuijs en Op den Toren) geen stembureau zijn i.v.m Covid-19.

Komt er een speciaal stembureau voor mensen met corona of gezondheidsproblemen?

Nee, iedereen met corona of gezondheidsklachten blijft thuis. U kunt iemand anders vragen uw stem te laten uitbrengen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of het voortijdig aanvragen van een schriftelijke volmacht.

Mogen kiezers met een beperking hulp vragen bij het stemmen?

Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, mag hierbij geholpen worden. Hij of zij kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Hulp geven bij een kiezer met een verstandelijke beperking mag niet. De Kieswet gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij of zij ook niet zelfstandig zijn of haar wil kan bepalen.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Is er een mobiel stembureau?

Nee, in de gemeente Beekdaelen zijn er geen mobiele stembureaus.

Kan een stembureau op het laatste moment toch gesloten zijn?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat er door omstandigheden niet voldoende stembureauleden zijn om de zitting voort te zetten. Of wanneer er een uitbraak van het coronavirus in het betreffende gebouw is. Op de website staat telkens de actuele informatie

Mag mijn kind mee in het stembureau?

Omdat iedereen in het stemlokaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden (behalve kiezers die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig hebben bij het stemmen), kan er maar een beperkt aantal personen in het stemlokaal aanwezig zijn. Het heeft daarom de voorkeur dat u alleen komt en geen kind(eren) meeneemt.

Neemt u een kind mee naar het stemlokaal dan kan het stembureau het kind toelaten. Tussen ouder en kind hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Wel dient de ouder erop toe te zien dat het kind tot de andere aanwezigen de 1,5 meter afstandsmaatregel in acht te nemen.

Mag mijn kind in het stemhokje?

Nee, uw kind mag niet mee in het stemhokje.

Vragen over aanplakborden

Waar zijn de aanplakborden in de gemeente Beekdaelen te vinden?

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

Amstenrade

 • Kruising Allee – Hagendorenweg bij Kasteel Amstenrade

Bingelrade:

 • Kruising Dorpsstraat/Kruisstraat Perkje t.o. het ontmoetingscentrum

Doenrade:

 • Kruising Provinciale weg/Valderensweg grasveld t.o. Grieks restaurant

Hulsberg: 

 • Kruising Wijnandsradeweg/Aalbekerweg grasveld bij praktijk Huisarts en Apotheek

Jabeek: 

 • Bingelraderweg/Wiegelraderweg grasveld bij rotonde

Merkelbeek: 

 • Kruising Raadhuisstraat/Clemensweg grasveld t.o. basisschool St. Jozef

Nuth:

 • Heringerichte Markt

Oirsbeek:

 • Heringerichte Markt

Puth:

 • Kruising Kerkweg-Aan het Lindjen grasveld/talud nabij Christusbeeld

Schimmert:  

 • Kruising Klein-Haasdal / Torenstraat grasperk nabij rotonde

Schinnen:

 • Nieuwe Markt

Schinveld:

 • Marktplein langs Beekstraat nabij kunstwerk

Sweikhuizen:

 • Kruising Bergstraat / Steinhartstraat plantsoen

Vaesrade:    

 • Kruising Hommert / Oliegats (doorgaande weg) grasveld t.o. nr. 103

Wijnandsrade:        

 • Kruising Opfelgertstraat / Kornerstraat bij bushalte en Kerk

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke partijen mogen hun posters 6 weken vóór de verkiezingsdag (17 maart 2021) plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 poster per partij per aanplakbord.
 • Een poster heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Er mag niet over andere posters geplakt worden.
 • Gebruik het juiste behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan posters verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.

  Overige vragen

  Hoe gaat het tellen van de stemmen?

  Er kan tot 21.00 uur gestemd worden, daarna is het niet meer mogelijk om te stemmen. 
  Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid. U mag aanwezig zijn in het stembureau tijdens het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen zelf mag alleen uitgevoerd worden door de stembureauleden.

  Inzage proces-verbaal

  Nadat de stemmen zijn geteld, worden de resultaten vastgelegd in een proces-verbaal. Kopieën van het proces-verbaal worden zo snel mogelijk ter inzage gelegd, online of bij het team Publiekszaken. Als u hiervoor wilt langskomen, maakt u vooraf een afspraak. Het gaat om het volgende proces-verbaal:

  • Proces-verbaal N-10 van de stembureaus over de stemmingen en de stemopnemingen;
  • Proces-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente.

  Bestanden tellingen Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV)

  De gegevens opgenomen in de processen-verbaal van de stembureaus worden handmatig ingevoerd in de Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV). De gegevens van alle ingevoerde proces-verbaal worden vervolgens door OSV samengevoegd in een aantal digitale bestanden.
  Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen transparant en controleerbaar zijn, stellen wij deze bestanden na de verkiezingen voor belanghebbenden beschikbaar via deze website.

  Wanneer kan ik de verkiezingsuitslag verwachten?

  Een voorlopige uitslag is bekend na de telling van alle stemmen. De stemmen worden geteld op woensdag 17 maart 2021 en mogelijk op donderdag 18 maart 2021. De uitslagen van de gemeente moeten op vrijdag 19 maart 2021 om 17.00 uur bij het hoofdstembureau in Maastricht zijn.

  Kan ik komen kijken bij het stemmen ivm corona?

  Ja, met in achtneming van de geldende COVID-19 regels