Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl. Voor vragen die rechtstreeks over (zichtbare) werkzaamheden gaan kunt u 24/7 een e-mail sturen naar info@scan.nl of bellen naar 030 233 9013.

Is het gevaarlijk? Zijn er risico’s?

Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol toegepast in Nederland. In precies vergelijkbare werkzaamheden eerder dit jaar in een ander gebied is geen schade of overlast gemeld.

Ik zie tractoren/mensen in werkkleding met SCAN of EBN. Wat gebeurt er in mijn omgeving?

Er vinden (voorbereidingen/werkzaamheden) plaats voor onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte, dat heet seismisch onderzoek. 

Wordt alles weer opgeruimd?

Ja, de werkzaamheden duren maximaal een aantal weken en alles wordt opgeruimd. Er is straks, als het goed is, niks meer te zien van de werkzaamheden.

Wat is aardwarmte?

In (diepere) aardlagen zit van nature warm water tussen gesteente en zandlagen. Hoe dieper, hoe warmer. Dit is een natuurlijke energiebron die kan worden opgepompt.

Wordt hier geboord in de grond naar aardwarmte?

Nee, SCAN is een landelijk verkennend onderzoek van de rijksoverheid dat de ondergrond in kaart brengt voor aardwarmte om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Aardwarmtewinning vormt geen onderdeel van SCAN.

Hoe lang duurt dit?

Het duurt maximaal een aantal weken. De werkzaamheden bestaan uit voorbereidingen. Het opwekken van de geluidsgolven duurt maximaal een uur.

Ik heb iets gevoeld/ gehoord, wat is dat?

Dit kan een onderdeel van de werkzaamheden in de ondergrond voor aardwarmte zijn geweest. Er zijn in een zo recht mogelijke lijn in het gebied om de 40 tot 100 meter gaten gemaakt in de bodem met een diameter van 8 centimeter en maximaal 40 meter diep. In deze gaten is een kleine lading ontplofbaar materiaal gedaan. Het gat is helemaal afgedicht met klei en daarna is de stof tot ontploffing gebracht. Als u dichtbij de bron zou staan zou u hiervan een doffe plof kunnen horen en mogelijk een lichte trilling kunnen ervaren.

Schade door seismisch onderzoek?

De kans op schade is bij seismisch onderzoek klein en vanuit EBN wordt vooraf alles eraan gedaan om iedere vorm van schade te voorkomen. Maar mocht er toch iets gebeurd zijn in uw omgeving, dan is er een schadeprotocol opgesteld dat gevolgd wordt.
 
De eerste stap is dat u een schadeformulier invult. EBN laat dan een expert kijken waardoor de schade is veroorzaakt. Als er een verband met het onderzoek is, dan moet EBN de schade herstellen of de kosten van herstel betalen. Uitgangspunt is dat schademeldingen snel, zorgvuldig en transparant afgehandeld worden.

Wilt u een schade melden, gebruik hiervoor het schadeformulier: www.scanaardwarmte.nl/schadeformulier.

Heeft u gevonden wat u zocht?