Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar Amstenrade’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Waarom komt er geen nieuwe multifunctionele accommodatie?

In eerdere plannen werd een nieuwe multifunctionele accommodatie voor de verenigingen als optie genoemd. In overleg met de samenwerkende verenigingen in Amstenrade is gekeken naar de meest passende vorm van huisvesting. Hierbij zijn de samenwerkende verenigingen uiteindelijk met het voorstel gekomen om de bestaande accommodaties te blijven gebruiken.
De Koeteleboet wordt goed gevonden en positief ervaren door de gebruikers. Deze accommodatie dient wel gerenoveerd te worden, zodat het de komende jaren haar functie als gemeenschapshuis en sporthal kan blijven dienen. De renovatiewerkzaamheden zijn 7 juni 2022 van start gegaan. De verwachting is dat de gehele renovatie rond 1 december 2022 klaar is.

Waarom wordt de kantine van de voetbalclub geheel vernieuwd?

De huidige locatie van de kantine belemmert de mogelijkheid om een goede verkeersafwikkeling te organiseren. Daarnaast is het gebouw gedateerd en voldoet het niet meer aan de huidige eisen van een voetbalkantine. Daarnaast is verbouw in verhouding duurder dan nieuwbouw op een andere locatie binnen het gebied. Verder wordt er in de nieuwbouw van de kantine al rekening gehouden met de eventuele bouw van een aangrenzende nieuwe multifunctionele accommodatie over 10 tot 15 jaar.

Wat wordt er verbouwd aan de Koeteleboet?

  • renoveren (opschuren en lakken) van de vloeren in de sporthal en de spiegelzaal. In de sporthal komt een volledig nieuwe laag op het hout die voldoet aan de nieuwste eisen;
  • vervangen van alle sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches;
  • opnieuw indelen van het gemeenschapshuis: het krijgt een ‘open karakter’ en een terras aan de voorzijde;
  • vernieuwen van de dakbedekking en dakisolatie. Dit gebeurt mede in het kader van verduurzaming;
  • plaatsen van zogenaamde W + E installaties in wanden, vloeren en plafonds. Denk bijvoorbeeld aan elektra, verwarming, riolering en ventilatie.

Ook de toegankelijkheid voor mindervaliden is onderdeel van het plan.

Wanneer wordt het Kindcentrum gerealiseerd?

De planning is dat het Kindcentrum in 2024 gereed is, zodat het kindcentrum aan het begin van het schooljaar 2024-2025 in gebruik kan worden genomen.

Deze planning is echter mede afhankelijk van externe factoren, zoals de bestemmingsplanprocedure en beschikbaarheid en kosten van materialen.

Wanneer worden de overige onderdelen (voetbalkantine, openbare ruimte en Koeteleboet) gerealiseerd?

De renovatiewerkzaamheden van de Koeteleboet zijn 7 juni 2022 opgestart en duren tot ca. 1 december.

Met de aanleg van het nieuwe trainingsveld van VVA is in september 2022 gestart; deze werkzaamheden duren tot medio november 2022. Daarnaast is in september 2022 gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Hierover leest u meer op de pagina www.beekdaelen.nl/openbare-ruimte-de-gyselaar

De start van de bouw van de nieuwe voetbalkantine staat vooralsnog gepland voor januari 2023.

Wat wordt er gedaan aan de verkeer- en parkeeroverlast?

De plannen bieden ruimte voor een duidelijke verkeerstructuur binnen de gebiedsontwikkeling. Deze structuur zal rust brengen in de directe omgeving. Het voornemen is daarom ook om de Limietweg   aan te laten sluiten op de parkeergelegenheden van Cicero en de Voetbalkantine/Kindcentrum en de fietsstraat, waardoor de De Gyselaar qua verkeer minder belast wordt.

Is er ruimte voor woningbouw?

Dit onderdeel van de gebiedsontwikkeling is nog niet concreet uitgewerkt, maar is wel al in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen zodat er in de toekomst woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit zullen hoogstwaarschijnlijk levensloopbestendige woningen en zorginclusieve woningen en/of woningen voor starters worden. In de komende periode worden de kaders voor de eventuele toekomstige woningbouw bepaald. Op welke termijn hierover meer duidelijkheid zal zijn, is nog onbekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?