Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 22 november 2023;
 • Nederlander bent, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u mag stemmen, dan krijgt u uiterlijk 8 november 2023 uw stempas thuisgestuurd.

Wat heb ik nodig om te kunnen gaan stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Deze documenten dient u mee te nemen naar het stembureau.

Stempas

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november 2023 per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Meer hierover leest u bij "wie mag stemmen". 

Heeft u op donderdag 9 november nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 17 november 2023 online of schriftelijk en tot en met 21 november 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

Geldig identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 22 november 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 23 november 2018 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer informatie over het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 22 november 2023. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van een rijbewijs.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Meer hierover leest u bij "wie mag stemmen?"

Heeft u op donderdag 9 november nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 17 november 2023 online of schriftelijk en tot en met 21 november 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

Ik heb geen stempas ontvangen. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Heeft u op donderdag 9 november nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 17 november 2023 online of schriftelijk en tot en met 21 november 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Daarna kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden. Meer leest u bij "het aanvragen van een vervangende stempas". 

Ik ben mijn stempas kwijt / mijn stempas is beschadigd. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Is uw stempas beschadigd? Of bent u de pas kwijtgeraakt? U kunt uiterlijk tot 17 november 2023 online of schriftelijk en tot en met 21 november 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Daarna kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden. Meer leest u bij "het aanvragen van een vervangende stempas". 

Hoe vraag ik een vervangende stempas aan?

Heeft u op 9 november 2023 nog geen stempas ontvangen? Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijtgeraakt? Vraag dan tijdig een nieuwe stempas aan.

U kunt op verschillende manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen. 
 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 vóór 12:00 uur plaats te vinden. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en aanvraagformulier(externe link) met een kopie van uw identiteitsbewijs per post te sturen naar:

Gemeente Beekdaelen,
Deweverplein 1,
6361BZ te Nuth.

Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 tot 17:00 uur.

Vindt u na het aanvragen van uw vervangende stempas uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de vervangende stempas.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Wat nu?

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 22 november 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 23 november 2018 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer informatie over het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 22 november 2023. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van een rijbewijs.

Ik ben op 22 november niet in Beekdaelen, maar ik wil wel stemmen. Kan dat?

Staat u op 9 oktober 2023 ingeschreven bij de gemeente Beekdaelen, bent u 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht (en dus stemgerechtigd)? En bent u op 22 november 2023 vanwege bijvoorbeeld studie of vakantie niet in Beekdaelen?

Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen aan een andere stemgerechtigde inwoner van Beekdaelen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Meer leest u bij " Hoe regel ik dat iemand anders voor mij mag gaan stemmen? (volmacht regelen)". 

U kunt mogelijk ook zelf in een andere gemeente uw stem uitbrengen, afhankelijk van waar u die dag bent. Meer leest u bij "Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)".

Hoe regel ik dat iemand anders voor mij mag gaan stemmen? (volmacht regelen)

Kunt u op 22 november 2023 niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of die dag in het buitenland bent? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!
Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

De persoon die u wilt machtigen (de gevolmachtigde), moet zelf ook inwoner van Beekdaelen zijn én een stempas hebben ontvangen. Deze persoon kan uw stem alleen tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen en mag in totaal maximaal twee machtigingen van anderen aannemen.

Iemand anders machtigen regelt u :

 • via de achterkant van uw stempas óf
 • via een schriftelijke volmacht vooraf.

Via uw stempas

U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Dit noemen we een onderhandse volmacht. De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen.

Let op: de gemachtigde moet ook in Beekdaelen ingeschreven staan of met een kiezerspas in Beekdaelen kunnen stemmen.

Zo werkt het:

 1. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
 2. Zet uw handtekening op de achterkant.
 3. Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten.
 4. Geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.
 5. De gemachtigde stemt in Beekdaelen met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde moet zichzelf ook legitimeren op het stembureau en zijn/haar eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt stemmen, kunt u de machtiging intrekken en uw stempas terugvragen. U kunt dan zelf weer stemmen met uw stempas.

Via een schriftelijke volmacht vooraf

U vraagt in dit geval een volmachtbewijs aan bij de gemeente. Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17:00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

U kunt op verschillende manieren een volmachtbewijs aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen. 
 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, uw identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar:

Gemeente Beekdaelen,
Deweverplein 1,
6361BZ te Nuth.

Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 tot 17:00 uur.

Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)

Ja, dat kan, maar u dient dan wel tijdig een Kiezerspas aan te vragen!

U kunt op verschillende manieren een kiezerspas aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.
 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 vóór 12:00 uur plaats te vinden. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en identiteitsbewijs mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar:

Gemeente Beekdaelen, 
Deweverplein 1,
6361BZ te Nuth.

Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 tot 17:00 uur.

Ik ben onlangs verhuisd, waar kan ik dan stemmen?

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u alleen kan stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Op dit adres wordt de stempas bezorgd.

U kunt een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u stemmen binnen heel Nederland. Met een kiezerspas kan dus in de nieuwe gemeente worden gestemd. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk vrijdag 17 november per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst wordt ook weergegeven op deze website, op de pagina “Op wie kan ik stemmen?”

Zijn de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 18 november nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Ik heb de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus niet ontvangen. Wat nu?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk vrijdag 17 november 2023 per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst wordt ook weergegeven op de website, op de pagina “Op wie kan ik stemmen?”.

Zijn de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 18 november nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Waar kan ik gaan stemmen in Beekdaelen? (overzicht stembureaus)

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.

Op 22 november 2023 zijn alle stembureaus die op de lijst staan geopend. De openingstijden zijn van 7:30 tot 21:00 uur.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Voor een stembureau bij u in de buurt kunt u ook kijken op https://waarismijnstemlokaal.nl/(externe link).

Hoe werkt het stemmen in het stembureau?

Om te kunnen stemmen, neemt u de volgende documenten mee naar het stembureau:

 • Uw stempas
 • Uw legitimatiebewijs

Uw stem uitbrengen

U ontvangt in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. In het stemhokje maakt u een keuze:

 • door het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of
 • door blanco te stemmen. U maakt dan geen enkel wit stipje rood.

Vouw vervolgens het stembiljet dicht en stopt het in de stembus.

Goed om te weten

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, géén invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Stembiljetten waarop is geschreven of getekend zijn ongeldig.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist? Geef het dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.