Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor het Europese Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024;
 • Nederlander bent, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement. 
Hierbij is van belang dat: 

 • men op de dag van de kandidaatstelling officieel - volgens de Basisregistratie Personen - in Nederland woont;
 • men zich (eenmalig) laat registreren bij hun gemeente met een Y-32 formulier;
 • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Als u mag stemmen, dan krijgt u uiterlijk donderdag 23 mei 2024 uw stempas thuisgestuurd. 

Wat heb ik nodig om te kunnen gaan stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Deze documenten dient u mee te nemen naar het stembureau.

Stempas

Uw stempas wordt uiterlijk op 23 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Meer hierover leest u bij "wie mag er stemmen?". 

Heeft u op vrijdag 24 mei nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur online of schriftelijk en tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur mondeling bij het gemeentehuis Nuth een vervangende stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer bij “hoe vraag ik een vervangende stempas aan?”.

Geldig identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 6 juni 2024 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 7 juni 2019 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer leest u bij het aanvragen van een identiteitsbewijs. 

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 6 juni 2024. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van uw rijbewijs.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Meer hierover leest u bij "wie mag er stemmen?"

Heeft u op vrijdag 24 mei nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur online of schriftelijk en tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur mondeling bij het gemeentehuis Nuth een vervangende stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer bij “hoe vraag ik een vervangende stempas aan?”.

Ik heb geen stempas ontvangen. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Heeft u op vrijdag 24 mei nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur online of schriftelijk en tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur mondeling bij het gemeentehuis Nuth een vervangende stempas aanvragen. Dan wordt er een vervangende stempas voor u geregeld. Lees meer bij “hoe vraag ik een vervangende stempas aan?”.

Ik ben mijn stempas kwijt / mijn stempas is beschadigd. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op 23 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Is uw stempas beschadigd? Of bent u de pas kwijtgeraakt? U kunt uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur online of schriftelijk en tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur mondeling bij het gemeentehuis Nuth een vervangende stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Na deze data en tijdstippen kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden. Meer leest u bij " hoe vraag ik een vervangende stempas aan?”. 

Hoe vraag ik een vervangende stempas aan?

Heeft u op 24 mei 2024 nog geen stempas ontvangen? Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijtgeraakt? Vraag dan tijdig een vervangende stempas aan.

U kunt op verschillende manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen. 
 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op donderdag 5 juni 2024 vóór 12:00 uur plaats te vinden. Neem uw identiteitsbewijs mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in. U kunt hiervoor dit aanvraagformulier invullen en ondertekenen. De schriftelijke aanvraag met een kopie van uw identiteitsbewijs per post te sturen naar: 

Gemeente Beekdaelen, 
Deweverplein 1, 
6361BZ te Nuth. 

Let op! Dit kan uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur. 

Vindt u na het aanvragen van uw vervangende stempas uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de vervangende stempas.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Wat nu?

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 6 juni 2024 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 7 juni 2019 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer informatie over het aanvragen van een identiteitsbewijs..

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 6 juni 2024. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van een rijbewijs.

Ik ben op 6 juni niet in Beekdaelen, maar ik wil wel stemmen. Kan dat?

Staat u op 23 april 2024 ingeschreven bij de gemeente Beekdaelen, bent u 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht (en dus stemgerechtigd)? En bent u op 6 juni 2024 niet in Beekdaelen?

Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen aan een andere stemgerechtigde inwoner van Beekdaelen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Meer leest u bij " Hoe regel ik dat iemand anders voor mij mag gaan stemmen? (volmacht regelen)". 

U kunt mogelijk ook zelf in een andere gemeente uw stem uitbrengen, afhankelijk van waar u die dag bent. Meer leest u bij "Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)".

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk of studie? Dan kunt u in sommige gevallen ook per brief stemmen. 

U moet dan wel een buitenlands postadres hebben. U vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 9 mei 2024 ontvangen zijn.

Hoe regel ik dat iemand anders voor mij mag gaan stemmen? (volmacht regelen)

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of die dag in het buitenland bent? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan! Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

De persoon die u wilt machtigen (de gevolmachtigde) moet zelf ook inwoner van Beekdaelen zijn én een stempas hebben ontvangen. Deze persoon kan uw stem alleen tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen en mag in totaal maximaal twee machtigingen van anderen aannemen.

Iemand anders machtigen regelt u :

 • via de achterkant van uw stempas óf 
 • via een schriftelijke volmacht vooraf.

Via uw stempas

U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Dit noemen we een onderhandse volmacht. De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen. 

Let op: de gemachtigde moet ook in Beekdaelen ingeschreven staan of met een kiezerspas in Beekdaelen kunnen stemmen. 

Zo werkt het:

 1. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
 2. Zet uw handtekening op de achterkant.
 3. Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten.
 4. Geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.
 5. De gemachtigde stemt in Beekdaelen met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde moet zichzelf ook legitimeren op het stembureau en zijn/haar eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt stemmen, kunt u de machtiging intrekken en uw stempas terugvragen. U kunt dan zelf weer stemmen met uw stempas.

Via een schriftelijke volmacht vooraf

U vraagt in dit geval een volmachtbewijs aan bij de gemeente. Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17:00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

U kunt op verschillende manieren een volmachtbewijs aanvragen:

Gemeente Beekdaelen, 
Deweverplein 1, 
6361BZ te Nuth. 

Let op! Dit kan uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur. 

Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)

Ja, dat kan, maar u dient dan wel tijdig een Kiezerspas aan te vragen!

U kunt op verschillende manieren een kiezerspas aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen. 
 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op donderdag 5 juni 2024 vóór 12:00 uur plaats te vinden. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en uw identiteitsbewijs mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van uw identiteitsbewijs per post te sturen naar: 

Gemeente Beekdaelen
Deweverplein 1
6361BZ te Nuth

Let op! Dit kan uiterlijk tot maandag 3 juni 2024 tot 17:00 uur. 

Ik ben onlangs verhuisd, waar kan ik dan stemmen?

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u alleen kan stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Op dit adres wordt de stempas bezorgd. 

U kunt een kiezerspas aanvragen, daarmee kunt u stemmen binnen heel Nederland. Met een kiezerspas kan u in uw nieuwe woongemeente stemmen. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen. 

Let op! Een vervangende stempas, schriftelijke volmacht of kiezerspas moet worden aangevraagd bij de gemeente waar u op 23 april 2024 officieel stond ingeschreven. 

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst wordt ook weergegeven op deze website, op de pagina “Op wie kan ik stemmen?”

Zijn de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 1 juni nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Ik heb de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus niet ontvangen. Wat nu?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst wordt ook weergegeven op de website, op de pagina “Op wie kan ik stemmen?” .

Zijn de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 1 juni nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen. 

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht. 

Waar kan ik gaan stemmen in Beekdaelen? (overzicht stembureaus)

De locaties van de stembureaus zijn hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen. 

Op 6 juni 2024 zijn alle stembureaus die op de lijst staan geopend. De openingstijden zijn van 7:30 tot 21:00 uur.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Voor een stembureau bij u in de buurt kunt u ook kijken op https://waarismijnstemlokaal.nl/.

Hoe werkt het stemmen in het stembureau?

Om te kunnen stemmen, neemt u de volgende documenten mee naar het stembureau:

 • Uw stempas
 • Uw legitimatiebewijs

Uw stem uitbrengen

U ontvangt in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. In het stemhokje maakt u een keuze:

 • door het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen. U maakt dan geen enkel wit stipje rood.

Vouw vervolgens het stembiljet dicht en stopt het in de stembus.

Goed om te weten

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, géén invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Stembiljetten waarop is geschreven of getekend zijn ongeldig.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist? Geef het dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.