Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
 • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven;
 • Nederlander bent, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
 • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u mag stemmen, dan krijgt u uiterlijk 1 maart 2023 uw stempassen thuisgestuurd. 
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u één stempas, omdat u alleen voor de Waterschapsverkiezingen stemrecht heeft.

Wat heb ik nodig om te kunnen gaan stemmen?

Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Deze documenten dient u mee te nemen naar het stembureau.

Stempas

Uw stempas wordt uiterlijk op 1 maart per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, dan krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Een voor de provinciale statenverkiezing en een voor de waterschapsverkiezing. Mag u alleen voor de waterschapsverkiezingen stemmen? Dan ontvangt u één stempas. Meer hierover leest u bij "wie mag stemmen". 

Heeft u op donderdag 2 maart nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 10 maart 2023 online of schriftelijk en tot en met 14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

Geldig identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 16 maart 2018 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer leest u bij "het aanvragen van een identiteitsbewijs".

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 15 maart 2023. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van uw rijbewijs.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk op 1 maart per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, dan krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Een voor de provinciale statenverkiezing en een voor de waterschapsverkiezing. Mag u alleen voor de waterschapsverkiezingen stemmen? Dan ontvangt u één stempas. Meer hierover leest u bij "wie mag stemmen?"

Heeft u op donderdag 2 maart nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 10 maart 2023 online of schriftelijk en tot en met 14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Wat nu?

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 16 maart 2018 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Meer leest u bij "het aanvragen van een identiteitsbewijs".

Let op! Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen op 15 maart 2023. Maar u mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Meer informatie over het verlengen van uw rijbewijs.

Hoe vraag ik een nieuw identiteitsbewijs aan?

Voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs dient u tijdig naar het gemeentehuis te komen (op afspraak). Ongeveer vijf werkdagen na uw aanvraag in het gemeentehuis, kunt u uw nieuwe identiteitsbewijs afhalen.

Een afspraak voor een nieuw identiteitsbewijs maakt u telefonisch via 088 – 450 2000 of online. Hier vindt u ook een overzicht van de kosten.

Ik heb geen stempas ontvangen. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op 1 maart per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Heeft u op donderdag 2 maart nog geen stempas ontvangen? U kunt uiterlijk tot 10 maart 2023 online of schriftelijk en tot en met 14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Daarna kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden. Meer leest u bij "het aanvragen van een vervangende stempas". 

Ik ben mijn stempas kwijt / mijn stempas is beschadigd. Wat nu?

Uw stempas wordt uiterlijk op 1 maart per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Is uw stempas beschadigd? Of bent u de pas kwijtgeraakt? U kunt uiterlijk tot 10 maart 2023 online of schriftelijk en tot en met 14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Daarna kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden. Meer leest u bij "het aanvragen van een vervangende stempas". 

Hoe vraag ik een nieuwe stempas aan?

Heeft u op 2 maart 2023 nog geen stempas ontvangen? Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijtgeraakt? Vraag dan tijdig een nieuwe stempas aan.

Persoonlijk aanvragen

U kunt uiterlijk tot 10 maart 2023 online of schriftelijk en tot en met14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis Nuth een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

En vindt u uw oorspronkelijke stempas later terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Ik ben op 15 maart niet in Beekdaelen maar ik wil wel stemmen. Kan dat?

Bent u inwoner* van gemeente Beekdaelen, 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht? En bent u op 15 maart vanwege bijv. studie of vakantie niet in Beekdaelen?

Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen aan een andere stemgerechtigde inwoner van Beekdaelen. Dus iemand die zelf ook mag stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Meer leest u bij "hoe u (tijdig) een volmacht regelt".  

U kunt mogelijk ook zelf in een andere gemeente uw stem uitbrengen, afhankelijk van waar u die dag bent. Meer leest u bij "het stemmen in een andere gemeente".

Het is niet mogelijk om per brief te stemmen.

*U bent ingeschreven bij gemeente Beekdaelen. Peildatum is de datum van de kandidaatstelling, zijnde 31 januari 2023.

Hoe regel ik dat iemand anders voor mij mag gaan stemmen? (volmacht regelen)

Kunt u op 15 maart 2023 niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of die dag in het buitenland bent? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

De persoon die u wilt machtigen (de gevolmachtigde), moet zelf ook inwoner van Beekdaelen zijn én een stempas hebben ontvangen. Deze persoon kan uw stem alleen tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen en mag in totaal maximaal twee machtigingen van anderen aannemen.

Iemand anders machtigen regelt u via uw stempas óf via een schriftelijke volmacht vooraf.

Via uw stempas

Vul de achterkant van uw stempas in en zet er uw handtekening op. Ook de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zet een handtekening op uw stempas. Geef deze persoon uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee, om aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

U krijgt uw stempas uiterlijk op woensdag 2 maart 2023 thuisgestuurd.

Een volmacht via uw stempas kunt u regelen tot op de dag van de verkiezing zelf.

Via een schriftelijke volmacht vooraf

U vraagt in dit geval een volmachtbewijs aan bij de gemeente. Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau).

U kunt op verschillende manieren een volmachtbewijs aanvragen:

 • Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 10 maart plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, uw identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth. Vermeld duidelijk op de kopieën dat het ten behoeve van een volmachtverlening voor de gemeenteraadsverkiezing is.
 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen. Dit is binnenkort mogelijk via deze website.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Of vraag via 088 – 450 2000 een geprint exemplaar aan.

Kopie nodig van een identiteitsbewijs? Gebruik de KopieID-app!

Als u iemand wil machtigen om namens u te gaan te stemmen, dan heeft u een kopie van een identiteitsbewijs (van uzelf of van de gemachtigde) nodig. Om op een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs te delen, heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de ‘KopieID-app’ ontwikkeld. De RvIG is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met deze app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van het identiteitsbewijs en kunt u misbruik voorkomen. Met de app kunt u de kopie bijvoorbeeld voorzien van een watermerk, waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie deze kopie gemaakt is.
U kunt de app gratis installeren via de Play Store.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk zaterdag 12 maart 2023 per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst (huis aan huis biljet) wordt ook weergegeven op deze website, op de pagina “Op wie kan ik stemmen?”..

Zijn de kandidatenlijsten en  het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 13 maart nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.
Of bekijk de website van het Waterschap en Provincie Limburg; hier kunt u ook zien op wie u kunt stemmen.

De locaties van de stembureaus zijn (zodra deze bekend zijn) hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen
Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Ik heb de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus niet ontvangen. Wat nu?

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen worden uiterlijk zaterdag 12 maart 2023 per post bij u thuisbezorgd.

De kandidatenlijst (huis aan huis biljet) wordt -zodra deze beschikbaar is- ook weergegeven op de website.

Zijn de kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beekdaelen op 13 maart nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-450 2000.

De kandidatenlijsten hangen ook in alle stembureaus. Hier kunt u de lijsten op uw gemak bekijken.
Of bekijk de website van het Waterschap en Provincie Limburg; hier kunt u ook zien op wie u kunt stemmen.

De locaties van de stembureaus zijn (zodra deze bekend zijn) hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.
Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht

Waar kan ik gaan stemmen in Beekdaelen? (overzicht stembureaus)

De lijst met stembureaus in Beekdaelen is nog niet beschikbaar. Zodra de locaties van de stembureaus bekend zijn, zijn deze hier te bekijken: Overzicht stembureaus in Beekdaelen.

Op 15 maart 2023 zijn alle stembureaus die op de lijst staan geopend. De openingstijden zijn van 7.30 tot 21.00 uur.

Let op: Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden! Via bovenstaande link vindt u altijd het meest actuele overzicht.

Voor een stembureau bij u in de buurt kunt u ook kijken op www.waarismijnstemlokaal.nl(externe link).

Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)

Ja, dat kan, maar u dient dan wel tijdig een Kiezerspas aan te vragen!

Let op! U kunt met een Kiezerspas alleen stemmen in een gemeente binnen uw waterschap en binnen Provincie Limburg. Stemmen in bijv. Leeuwarden, Amsterdam of Middelburg is dus niet mogelijk.

U kunt op drie manieren een Kiezerspas aanvragen: online, schriftelijk of mondeling aan de balie.

 • Online via DigiD
  U kunt een kiezerspas tot uiterlijk 10 maart 2023 online aanvragen.
 • Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier afhalen bij de balie in het gemeentehuis in Nuth. Uw ingevulde en ondertekende schriftelijke aanvraag moet, samen met een kopie van een geldig identiteitsdocument en uw stempas, uiterlijk vrijdag 10 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. U krijgt uw kiezerspas thuisgestuurd.

 • Mondelinge aanvraag

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis in Nuth. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, wel moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt namelijk geen nieuwe pas als u uw kiezerspas kwijt bent.

Lees ook het nieuwsbericht van 26 januari 2023: Stemmen met een kiezerspas.

Hoe werkt het stemmen in het stembureau?

Om te kunnen stemmen, neemt u de volgende documenten mee naar het stembureau:

 • Uw stempas(sen)
 • Uw legitimatiebewijs

Uw stem uitbrengen

U ontvangt in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. In het stemhokje maakt u een keuze:

 • door het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen. U maakt dan geen enkel wit stipje rood.

Vouw vervolgens het stembiljet dicht en stopt het in de stembus.

Goed om te weten

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, géén invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Stembiljetten waarop is geschreven of getekend zijn ongeldig.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist? Geef het dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Hoe verloopt het tellen van de stembiljetten?

Het tellen van de uitgebrachte stemmen door de leden van de stembureaus, vindt plaats op woensdag 15 maart 2023 na 21.00 uur. U mag hiernaar komen kijken (maar u mag niet meehelpen!). De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Tellen van de stemmen

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen en legen zij de stembus.
 • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna worden de stembiljetten geteld. Op woensdagavond wordt alleen een voorlopige telling op lijstniveau verricht. Het gemeentelijk stembureau verricht de volgende dag (16 maart 2023) de definitieve telling van de stemmen (per lijst en per kandidaat).
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als een telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
  Het gemeentelijk stembureau verricht op 16 maart 2023 de telling van alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau. Daarna stelt het de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl(externe link).
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.
 • Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.
 • Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Opslag en vervoer van de stembescheiden

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op woensdagavond 15 maart, doen zij alle stembescheiden in de stembus (of in een andere transportbox). Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en zijn proces-verbaal in een envelop, die ook wordt verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie, beide door minstens twee personen.
 • De transportbox en de envelop worden ook apart van elkaar opgeslagen. De opslaglocatie is beveiligd.
 • Donderdagochtend 16 maart vervoert de gemeente alle stembussen en alle enveloppen op dezelfde wijze (dus: apart van elkaar en beide met minstens twee personen) naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt, tijdens een openbare zitting, de uitkomsten van de verkiezingen op gemeenteniveau vast.
 • Daarna worden de stembescheiden opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen, totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.

Wanneer en waar wordt de uitslag bekend gemaakt?

Ik ben onlangs verhuisd, waar kan ik dan stemmen?

Verhuist u in/rond verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt namelijk waar u kunt stemmen.

Bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 2023 is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar u op die datum stond ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd.

Als u dus woonachtig was binnen een andere gemeente op die datum, zijn daar ook uw stempassen bezorgd. U dient dan in deze gemeente te gaan stemmen OF een kiezerspas aan te vragen in de oude gemeente. Het aanvragen van een kiezerspas kan echter alleen als u verhuisd binnen een gemeente van dezelfde Kiesring of hetzelfde Waterschap.

Was u woonachtig op een andere adres binnen Beekdaelen, dan zijn uw stempassen op dat oude adres bezorgd.

Wilt u toch stemmen in Beekdaelen?

Controleer eerst of de gemeente waar u stond ingeschreven binnen de Provincie Limburg ligt en/of binnen uw Waterschap. Is dit niet niet het geval dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.
Zo ja, dan kunt u bij de gemeente waar de stempas vandaan komt een kiezerspas aanvragen.