Verhuizen naar het buitenland

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren. Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Hoe werkt het?

 • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. 

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is;
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U geeft uw vertrek door op de dag dat u daadwerkelijk vertrekt online of op afspraak bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Als u op afspraak aan de balie uw vertrek doorgeeft, krijgt u het uitschrijfbewijs direct mee.

Als u het vertrek online via DigiD doorgeeft, wordt het uitschrijfbewijs toegestuurd naar uw nieuwe adres in het buitenland.

Let op:

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Let op:

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

Wat kost het?

Aan het doorgeven en verwerken van uw emigratie zijn geen kosten verbonden. 

Aanvullende informatie

Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie als u van plan bent te emigreren. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland. Op Nederlandwereldwijd.nl vindt u informatie over overheidsproducten en- diensten die Nederlanders en niet-Nederlanders over de grens nodig hebben. Alle informatie komt hier overzichtelijk samen en de informatie wordt voortdurend uitgebreid en aangevuld met nieuwe overheidsproducten en- diensten.

Heeft u gevonden wat u zocht?