Wilt u in een ander land trouwen? Dan hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. In deze verklaring staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

U hebt deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd. De verklaring wordt afgegeven in de laatste woonplaats.

Hoe werkt het?

U maakt een telefonisch een afspraak voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid. U kunt op het afgesproken moment terecht bij de servicebalie in het gemeentehuis. De kosten voldoet u bij de aanvraag contant of met pin.

Wat moet ik meenemen?

Voordat een verklaring kan worden afgegeven moet de afgevende autoriteit onderzoeken of er huwelijksbeletselen zijn. Daarvoor moet hij in het bezit gesteld worden van het merendeel van de gegevens die ook verplicht verstrekt moeten worden voor de huwelijksvoltrekking in Nederland. Evenals bij de voltrekking van het huwelijk moet de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de verklaring van huwelijksbevoegdheid de gegevens zoveel als mogelijk verifiëren door raadpleging van de basisregistratie personen, zo nodig, andere daartoe bestemde registers of bevoegde autoriteiten, zonder daarvoor leges verschuldigd te zijn.

Behalve een geldig identiteitsbewijs van beide partners, kan dus gevraagd worden om:

  • Een afschrift van de geboorteakte als u niet in de gemeente staat ingeschreven;
  • Een bewijs van uw actuele burgerlijke staat;
  • Als u eerder getrouwd bent geweest een afschrift van de echtscheidingsakte.

Let op: Hebt u documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn opgesteld? Dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Ook kan legalisering nodig zijn.

Wat kost het?

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedragen € 29,00.

Heeft u gevonden wat u zocht?