De verordening paracommercie voorkomt dat de reguliere horeca (cafés, restaurants) oneerlijke concurrentie ondervindt van de paracommerciële horeca.

Wat is het?

Op 7 december 2022 heeft de gemeenteraad de verordening paracommercie gemeente Beekdaelen 2023(externe link) vastgesteld.

Doel van de verordening paracommercie is het voorkomen dat de reguliere horeca (cafés, restaurants) oneerlijke concurrentie ondervindt van de paracommerciële horeca (sportkantines, schuttershonken, sociaal-culturele instellingen).   

De verordening paracommercie is tot stand gekomen na een evaluatie van de eerder, in 2019, vastgestelde verordening paracommercie. 
Álle belanghebbenden (reguliere horeca, sociaal-culturele instellingen, verenigingen, Koninklijke Horeca Nederland) zijn in de gelegenheid gesteld om aan deze evaluatie deel te nemen. Tot ons groot genoegen heeft dit geleid tot de thans voorliggende en breed gedragen verordening.

Hoe werkt het?

De doorgevoerde wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de aantallen bijeenkomsten van persoonlijke aard in sociaal-culturele instellingen. 
Voor sportkantines en schuttershonken verandert in principe niets. Evenals in de vorige verordening mogen hier geen bijeenkomsten van persoonlijke aard plaatsvinden. Voor het houden van een aantal club gerelateerde activiteiten als bedoeld in art. 2, lid 1, onder d is het mogelijk om, met een maximum van 8 maal per kalenderjaar, een ontheffing van het sluitingstijdstip (tot 02.00 uur) te verkrijgen. 
Een aanvraag hiertoe dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de datum van de te organiseren activiteit te worden aangevraagd.   

Aanvraag Ontheffing sluitingstijden paracommercie drank & horeca 01-01-2023 

Wat gaat er concreet veranderen?

  • Voor wat betreft het maximaal aantal te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard in sociaal-culturele instellingen wordt onderscheid gemaakt in kernen mét en zonder reguliere horeca. In kernen met reguliere horeca zijn maximaal 8 bijeenkomsten van persoonlijke aard toegestaan. In kernen zonder reguliere horeca zijn maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard toegestaan.
    Uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de bijeenkomst plaatsvindt, dient hiervan melding te worden gedaan aan de burgemeester.
  • In de verordening paracommercie is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing te verkrijgen van de hiervoor genoemde aantallen bijeenkomsten van persoonlijke aard (8 respectievelijk 12).
  • Een dergelijke ontheffing dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst van persoonlijke aard te worden aangevraagd.   
  • Koffietafels worden niet aangemerkt als een bijeenkomst van persoonlijke aard.

Heeft u gevonden wat u zocht?