In opdracht van de gemeente Beekdaelen voert Kurvers B.V. momenteel het project “Herinrichting Provincialeweg en omstreken te Oirsbeek” uit. Hieronder leest u een update in relatie tot de planning van de werkzaamheden.

Planning van de werkzaamheden

Door de extra onvoorziene werkzaamheden en weersomstandigheden van eind 2022, zal Kurvers op 9 januari de werkzaamheden aan de Ventweg weer hervatten. Dit is een parallelweg van de Provincialeweg.

Dat betekent dat de eerder opengestelde Ventweg en daarbij behorende parkeerplaatsen vanaf 9 januari weer worden afgesloten voor verkeer. De Provincialeweg zal open blijven voor het verkeer. Er zal dan een start gemaakt worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de bestrating. 
Tevens worden er in de omliggende omgeving nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het straatmeubilair en bebording.

De duur van bovenstaande werkzaamheden zal ongeveer 2 weken bedragen. 
E.e.a. is natuurlijk geheel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Restant werkzaamheden asfalt deklaag

Als laatste rest dan nog het aanbrengen van de deklaag asfalt en de markeringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen op een latere, nog te bepalen, datum in 2023 worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Inzake de bereikbaarheid dient u er rekening mee te houden dat er tijdens de werkzaamheden aan de Ventweg de leveranties buiten het werkvak aangeleverd moeten worden. 
Gedurende de werkzaamheden zijn de trottoirs toegankelijk zodat woningen en winkels te voet bereikbaar blijven.

Mogelijk ondervindt u enige overlast vanwege vrachtwagens die op de rijbaan staan voor het laden en lossen en het in- en uitrijden van werkverkeer. Het kan zijn dat u even moet wachten. Wij verzoeken u, om in de buurt van de locaties waar gewerkt wordt, overdag géén auto’s op de rijbaan te parkeren.

Lees ook: brief omwonenden van 4 januari 2023

Heeft u gevonden wat u zocht?